• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Vědecká rada

Vědecká rada

Seznam členů

Předsedkyně Vědecké rady a děkanka Přírodovědecké fakulty JU:

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Členové interní
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. František Sedláček, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Členové externí
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ZČU Plzeň
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. PřF UK Praha
Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BÚ AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. VŠCHT Praha
RNDr. Jiří Peterka, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BC AV ČR Č. Budějovice
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. MFF UK Praha
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ČZU Praha

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Obory
Název oboru akreditován do (habilitační řízení i řízení ke jmenování profesorem)
Biofyzika 31. 10. 2021
Botanika 16. 8. 2028
Ekologie 16. 8. 2028
Fyziologie rostlin 16. 8. 2028
Fyziologie živočichů 16. 8. 2028
Hydrobiologie 16. 8. 2028
Molekulární a buněčná biologie a genetika  16. 8. 2028
Parazitologie 16. 8. 2028
Zoologie 16. 8. 2028

Složení oborových rad

Oborové rady doktorských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě JU - stav k 27.5.2020

Hydrobiologie

Obor Hydrobiologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Hydrobiology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2346, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. (PřF JU, MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • prof. RNDr.  Jan Kubečka,CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (PřF UK)
 • doc. RNDr. Martin Rulík, CSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Karel Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice) 
 • doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR-HBÚ Č. Budějovice)

Entomologie

Obor Entomologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Entomology se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777  2253, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.(PřF UP)
 • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. (PřF OU)
 • doc. RNDr. Martin Konvička, PhD. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Stanislav Pekár, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. (ČZU Praha)
 • doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. (VURV Praha)
 • RNDr. Jan Šobotník, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR Praha) 
 • RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Obor Molekulární a buněčná biologie a genetika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Molecular and Cell Biology and Genetics se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2229, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • MVDr. Martin Anger, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Liběchov)
 • RNDr. Marek Eliáš, Ph.D. (PřF OU Ostrava+ PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (BC  AV ČR - PaÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • RNDr. Jiří Macas, Ph.D. (BC AV ČR – ÚMBR České Budějovice)
 • prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR Třeboň)
 • prof. RNDr. František Marec, CSc. (PřF JU,  BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (PřF JU,  BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ivo Šauman, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – EntÚ Č.Budějovice)
 • prof. RNDr. Jan Tachezy, CSc. (PřF UK Praha)
 • RNDr. Martin Tichý, Ph.D. ( MBÚ AV ČR Třeboň)

Fyziologie a vývojová biologie

Obor Fyziologie a vývojová biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Physiology and Developmental Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice, PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777  2353, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • RNDr. Lubomír Adamec, CSc. (BU AV ČR Průhonice)
 • doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr. (VÚRH JU, Vodňany)
 • prof. RNDr. Jan Gloser, DrSc. (PřF MU Brno)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Blanka Kalinová, CSc. (ÚOCHB Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • Mgr. Jan Okrouhlík, Ph.D. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. ( BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC AV ČR – EntÚ Č. Budějovice, PřF JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Martin Vácha, Ph.D. (PřF  MU Brno)
 • doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. (PřF UK Praha)

Botanika

Obor Botanika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Botany se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice 

doc. Mgr. Jan Kučera, Ph.D.(PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 2383, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Milan Chytrý, CSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.(PřF JU)
 • prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (BÚ AV ČR Průhonice)
 • prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň) 
 • RNDr. Petr Kuneš, Ph.D. (PřF UK)
 • prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 
 • prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JU, BÚ AV ČR Třeboň)
 • doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. Ing. Milan Štech, Ph.D.(PřF JU)

 Biologie ekosystémů

Obor Biologie ekosystémů se standardní dobou studia 4 roky
Obor Ecosystem Biology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D. (PřF JU) (předseda)
telefon: 38 777 5357, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (MBÚ AV ČR Praha)
 • doc. Ing. David Boukal, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR – ENTÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - HBÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D. (BÚ AV ČR)
 • prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JU)
 • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - ÚPB Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. (PřF JU)
 • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC AV ČR – ÚPB Č. Budějovice)

Parazitologie

Obor Parazitologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Parasitology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice

doc. RNDr.  Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, BC AV ČR  - PaÚ Č. Budějovice) (předseda)
telefon: 38 777 5420, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.  (PřF JU, BC AV ČR – PaÚ Č. Budějovice)
 • prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D. ( ZF JU, České Budějovice)
 • prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (FVL Brno)
 • doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. ( PřF JU, BC AV ČR -PaÚ Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK Praha)

Zoologie

Obor Zoologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Zoology se standardní dobou studia 4 roky

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov
Rozšíření akreditace: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno

doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D. – (PřF JU) (předseda)  od 7.3.2017
telefon: 38 777 2240, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. ( PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. ( ÚŽFG Brno)
 • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (PřF JU, BC AV ČR – HBÚ Č. Budějovice)
 • doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (PřF UK Praha)
 • doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice)
  doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO Brno)
 • doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. František Sedláček, CSc. (PřF JU) 
 • RNDr. Petr Veselý, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc. (PřF JU, BC AV ČR - EntÚ Č. Budějovice) 

Biofyzika

Obor Biofyzika se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biophysics se standardní dobou studia 4 roky 

Rozšíření akreditace: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.  České Budějovice
Rozšíření akreditace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rozšíření akreditace: Centrum výzkumu globální změny  AV ČR, v.v.i.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (Př.F. JU) – (předseda)
telefon: 38 777 6259, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D. (PřF JU)
 • prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF UK Praha)
 • Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. (PřF MU, Brno)
 • doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. (MBÚ AV ČR, Třeboň)
 • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. (PřF JU)
 • doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
 • prof. RNDr. Dalibor Štys, CSc. (Škola komplexních systémů FROV JU)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Infekční biologie

Obor Infekční biologie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Infection Biology se standardní dobou studia 4 roky

prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice) – (předseda)
telefon:38 777 5468 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
 • MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. ((PřF JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
 • doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
 • Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
 • prof. RNDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK Praha)
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
 • Prim. MUDr. Miroslav Verner ( Nemocnice Č. Budějovice)
 • doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Biochemie

Obor Biochemie se standardní dobou studia 4 roky
Obor Biochemistry se standardní dobou studia 4 roky

prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. (PřF JU, České Budějovice) – (předseda)
Telefon:38 777 6234, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. RNDr. Jiří Brynda, CSc. (ÚMG AV ČR Praha)
 • doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. ( ÚEB AV ČR   Brno)
 • Mgr. Ivana Nemčovičová, Ph.D. (BRC SAV Bratislava)
 • RNDr. Pavlína Řezáčová, Ph.D. (ÚMG  AV ČR Praha)
 • prof. RNDr. Bohdan Schneider, CSc. (Biocev Praha)
 • RNDr. Ján Štěrba, Ph.D. (PřF JU České Budějovice)
 • RNDr. Ľubica Urbániková, CSc. (ÚMB SAV Bratislava)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU, BC AV ČR - ÚMBR Č. Budějovice)

Formuláře

 • Schvalování členů komisí státních závěrečných zkoušek (SZZ) v bak. a mag. studiu (žádost, vzor CV)
 • Schvalování v doktorském studiu - členů komisí státních závěrečných zkoušek (SZZ), školitelů studentů, členů oborových rad doktorských oborů (žádost, vzor CV)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0