• Úvod
  • Uchazeči
  • Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Pouze pro uchazeče o bakalářské studium

Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení? / Kdy se dozvím výsledek přijímacího řízení?

Všechna data najdete v dokumentu Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech, který je vyvěšen v sekci Bakalářské studium na stránce Přijímací řízení

Potřebuji mít vytištěnou přihlášku a doklad o platbě?

Přihlášku ke studiu podává uchazeč výhradně elektronickou cestou, tištěnou verzi nevyžadujeme. Doklad o platbě poplatku naskenujte k elektronické přihlášce. Poplatek za přihlášku můžete také uhradit platební kartou přímo v prostředí přihlášky. V takovém případě se doklad o úhradě nepřikládá.

Jak budou probíhat ústní pohovory?

Případná přijímací zkouška probíhá formou testu.

Kdy se stanu vaším studentem/studentkou?

Studentem se stanete dnem zápisu do 1. semestru studia. Zápisy se konají koncem srpna / začátkem září. Od počátku září začíná výuka povinných vstupních kurzů.

Kde najdu studijní plány a konkrétní předměty daného programu?

Studijní plány najdete na webových stánkách fakulty, v sekci Studium – Studijní plány oborů a dále v informačním systému STAG (https://wstag.jcu.cz)

„Jednooborové“ či „dvouoborové“ studium, maior nebo minor...?

Všechny naše neučitelské programy lze studovat samostatně (dříve „jednooborové studium“).

Učitelské programy lze volně kombinovat v rámci sdruženého studia maior/minor (dříve „dvouoborové studium“). 

V případě sdruženého studia podává uchazeč pouze jednu přihlášku, v níž si volí kombinaci oborů.

Mám zájem o mezifakultní studium, na jakou fakultu mám podat přihlášku?

Nabízené mezifakultní studijní programy a jejich možné kombinace jsou vždy uvedené v Rozhodnutí děkana o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na příslušné fakultě. 

K přijetí do mezifakultního sdruženého studia je nutné, aby byl uchazeč přijat na oba programy. Podmínky přijímacích zkoušek stanovuje ta fakulta, která daný program vyučuje. Podmínky přijímacích zkoušek programu, které zajišťuje PřFJU, jsou dostupné na stránkách PřF, podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0