Vstupní požadavky

Specifické informace pro uchazeče do doktorských programů.

Vstupní požadavky

Vyplněná a odeslaná přihláška
K přihlášce musí uchazeč přiložit veškeré níže zmíněné dokumenty a zaplatit poplatek za přijímací řízení.
Termíny pro zaslání přihlášek naleznete v sekci Přihláška.

Souhlas školitele
Uchazeč si najde již před přihlášením ke studiu potenciálního školitele, jehož nabízená témata disertační práce ho zajímají, a přihlášku podá až po souhlasu dotyčného pracovníka s vedením práce.

Doložení předchozího vzdělání
Přihlásit se mohou absolventi pětiletého vysokoškolského studia na přírodovědeckých nebo oborově blízkých fakultách. Musí doložit kopii VŠ diplomu/-ů a údaje o náplni absolvovaného studia (fotokopie Výkazu o studiu nebo diploma supplement).

Zahraniční uchazeči k přihlášce povinně přiloží doporučení své osoby od dvou akademických pracovníků (jiných než nastávající školitel) a ověřenou kopii VŠ diplomu/-ů (nebo odpovídajících dokumentů od zahraniční vysoké školy) a diploma supplement (nebo dokument o uznání předchozího VŠ vzdělání magisterského typu českými úřady).

Životopis
Uchazeč k přihlášce musí přiložit i podrobný životopis.

Návrh projektu disertační práce
Minimálně týden před stanoveným termínem přijímací zkoušky musí uchazeč zaslat předsedovi oborové rady elektronicky návrh projektu disertační práce připravený ve spolupráci s budoucím školitelem.

Přijímací řízení
Přijímací řízení se koná před komisí jmenovanou děkanem PřF JU. Uchazeč musí prokázat předpoklady ke studijní přípravě na soustavnou vědeckou nebo náročnou řídící práci a tyto doložit dosavadními studijními výsledky, diplomovou prací, případnou publikační činností a konkrétní představou o zaměření doktorského studia a doktorské disertační práce.

Součástí pohovoru může být i ověření znalostí anglického jazyka. Zahraniční uchazeči mohou přijímací pohovor, který proběhne ve stejném termínu jako pohovor s ostatními uchazeči do daného studijního programu, absolvovat prostřednictvím SKYPE.

 

Podrobnější informace pro tento akademický rok naleznete v Rozhodnutí o podmínkách přijetí do prvního ročníku studia čtyřletých doktorských studijních programů v průběhu akademického roku 2023/2024.

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0