Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů

Semináře katedry se konají vždy od 13:15 hod. (do 14:45) v posluchárně C1 (!) budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2024 (letní semestr):
- stupeň studia a školitele přednášejících studentů naleznete v záložce Lidé a kontakty - Studenti.

Datum

Přednášející

Téma

29.2.

MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Neviditelní spolubydlící: nové poznatky o střevních prvocích v lidském zdraví.
[host našeho semináře; in Czech]

7.3.

Kristýna Janovcová

 

 

 

Šárka Kreslová

 

 

 

Karolína Koláčná

Úvod do molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis z prvních mezihostitelských plžů. [Bc. student; in Czech, slides in English]

 

Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů. [Bc. student; in Czech, slides in English]

 

Biodiversity and life cycles of Microsporidia from the aquatic environment. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

14.3.

Kateřina Sedláčková

 

 

 

Tereza Žirovnická

 

 

Marie Křesťanová

Molekulární a morfologická charakteristika motolic čeledi Derogenidae z akvarijních ryb a plžů. [Bc. student; in Czech, slides in English]

 

Knock-in značení kalcium-dependentní proteinkinázy 5 parazita Babesia divergens. [Bc. student; in Czech]

 

Motilita sporozoitů kryptosporidií. [Bc. student; in Czech]

21.3.

Kristýna Janovcová

 

 

 

Eliška Falářová

Molecular characterization of species of the genus Plagiorchis from first snail intermediate hosts. [Bc. student; in Czech, slides in English]

 

Srovnávací analýza různých metod izolace extracelulárních vezikul. [Bc. student; in Czech, slides in English]

28.3.

Lenka Kotěborská

 

 

Zuzana Císařová

 

 

 

Tereza Křečková

Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata. [Bc. student; in Czech]

 

Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens. [Bc. student; in Czech]

 

The effect of Bumped Kinase Inhibitors on Babesia calcium-dependent kinases. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

4.4.

Varvara Fedorchenko

 

 

Martina Zychová

 

Životní cykly motolic mořských živočichů vysoké Arktidy. [Bc. student; in Czech]

 

Cirkulace hantavirů na území vojenského újezdu Hradiště. [Bc. student; in Czech]

11.4.

Jakub Kolář

 

 

Jakub Žahourek

 

 

 

Insan Habib

Genetická struktura nespecifické linie vši Polyplax serrata. [Bc. student; in Czech]

 

Phylogeny of coccidia and cryptosporidia in captive reptiles and clinical signs of such parasitized animals. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Triatominae viromes and microbiomes. [Ph.D. student; in English]

18.4.

Veronika Rybaříková

 

 

 

Tamás Dobai

 

 

 

Masoud Nazarizadeh

Hodnocení intenzity kolonizace Blastocystis v hostitelském střevě s- a bez- zánětu pomocí qPCR a dPCR. [Bc. student; in Czech]

 

Investigating the heme biosynthesis pathway and blood feeding mechanism of the ancient endoparasite Sphaerospora molnari. [Ph.D. student; in English]

 

Host-associated genetic differentiation in the face of ongoing gene flow: ecological speciation in a pathogenic parasite of freshwater fish. [Ph.D. student; in English]

25.4.

Kateřina Hniličková

 

 

 

Caroline Jepkorir Kibet

 

 

Petra Kundid

Produkce rekombinantního proteinu CSL ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa). [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Metabarcoding of Avian Schistosomes in Europe. [Ph.D. student; in English]

 

Post-mining lakes as excellent model ecosystems for trematode research. [Ph.D. student; in English]

 

 

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce (10-15 minut)

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině (10-15 minut)

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce (15-20 minut)

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.
ZÁPOČET za předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie) je udělován na základě docházky. Povolena je jedna absence.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0