Katedra medicínské biologie

Studium

Studium na KME

Organizace studia na KME

Obecné informace

Všechny nezbytné informace, týkající se povinností a práv studentů PřF, naleznete v opatření děkana č. D 48:

Studium na PřF JU CB se řídí platným Studijním řádem JU:

Organizace školního roku se řídí akademickým kalendářem pro daný školní rok.

Harmonogram akademického roku

Všechny tři dokumenty podrobně popisují organizaci, podmínky a průběh studia, zkoušek a zápočtů, povinnosti a práva studentů JU. Je proto velmi žádoucí si oba dokumenty prostudovat, případně hledat odpovědi na své otázky přímo v těchto dokumentech.

Seznam přednášejících

Katedra zajišťuje výuku většiny povinných předmětů bakalářského oboru BMLT i magisterského oboru Klinická biologie. Kurzy jsou vyučovány akademickými i klinickými pracovníky.

Jméno a specializace

Pracoviště

Telefon/E-mail

Místnost

BROŽ Pavel, MUDr.

Klinická biochemie

Fak. nemocnice Plzeň

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

377 104 243

 

BYSTŘICKÁ Dagmar, Mgr., Ph.D.

Lékařská genetika

GENLABS s.r.o.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

603 286 725

 

 

EYER, Luděk, Mgr., Ph.D.

Mikrobiální diagnostika

VÚVeL Brno

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

777 781 911

 

 

CHMELAŘ Jindřich, RNDr., Ph.D.

Imunologie, zánět

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6278

C-02-061

 

CHMELÍK Václav, prim., MUDr.

Infekční lékařství

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

387 874 601

 

 

JANOVSKÁ Radmila, MUDr.

Histologie, Patologická anatomie

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

387 873 466

 

 

JIRKŮ-POMAJBÍKOVÁ Kateřina, MVDr. Ph.D.

Imunologie parazitóz, funkční anatomie

PaÚ BC AV ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*5470

 

KOPECKÝ Jan, prof. RNDr., CSc.

Imunologie, Imunologie viróz a parazitóz

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6274

C-02-038

 

KOVÁŘ Jan, RNDr., CSc.

Metabolizmus lipoproteinů, Ateroskleróza

IKEM

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

236 053 369

 

 

LANGHANSOVÁ Helena, RNDr., Ph.D.

Imunologie, pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6291

C-02-039

 

LIESKOVSKÁ Jaroslava, Mgr., Ph.D.

Molekulární imunologie, Virologie

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6291

C-02-039

 

POLÁKOVÁ Simona, Mgr.

Biostatistika

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

605 430 008

 

 

RŮŽEK Daniel, doc. RNDr., Ph.D.

Lékařská virologie

VÚVeL Brno

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

777 786 218

 

 

SUMOVÁ Alena, PharmDr., CSc., DSc.

Biorytmy člověka

FGÚ AV ČR, Praha

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

241 062 528

 

 

ŠTĚRBA Jan, RNDr., Ph.D.

Farmakologie a toxikologie

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6220 

C-01-008

 

VERNER Miroslav, prim. MUDr.

Klinická biochemie

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

387 873 500

 

 

VONDRÁKOVÁ Jana, MUDr., Ph.D.

Laboratorní hematologie

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

387 873 558, 387 873 581

 

 

VONKE Ivan, prim. MUDr.

Klinická hematologie

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

387 873 561

 

 

VOSÁTKOVÁ Michala

Klinická endokrinologie, Patofyziologie

EÚ Praha

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

224 905 244

 

 

WEYDA František, doc. RNDr, CSc.

Morfologie a histologie členovců, elektronová a světelná mikroskopie

PřF JU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

606 651 179

 

 

ŽAMPACH Pavel, MUDr.

Klinická imunologie

Nemocnice ČB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

387 873 611

 

 

ŽAMPACHOVÁ Eva, MUDr.

Lékařská mikrobiologie

Strongwest, a.s., ČB 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

607 854 614 

 

 

ŽENKA Jan, RNDr., CSc.

Imunoterapie nádorů

PřF

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

*6274, 774 550 724

C-02-038

 

Zajišťované kurzy

V odkazech naleznete podrobné informace o všech kurzech, které zajišťuje Katedra medicínské biologie a seznam všech přednášek na PřF, jak jsou nabízené jednotlivými katedrami a ústavy v rámci studijních programů.

Kód

Název

Kód

Název

KME / 060 Lékařská parazitologie pro klin. biology KME / 614 Metody studia buňky
KME / 062 Statistika v preklin. a klin. výzkumu KME / 615 Cell Line Cultures in Vitro
KME / 065 Metody mikrobiální diagnostiky KME / 625 Fotografické techniky II.
KME / 066 Terapie nádorů pro bakaláře KME / 721 Klinická imunologie
KME / 074 Terapie nádorů pro magistry KME / 722 Klinická biochemie II
KME / 082 Virology KME / 723 Immunology
KME / 084 Molek. diag. metody v lék. genetice KME / 724 Laboratorní hematologie
KME / 085 Základy medicínské biologie KME / 725 Biorytmy člověka
KME / 085E Introduction into biomedicine KME / 726 Hematologie II.
KME / 086 Pokusná zvířata v biomedicínském výzkumu KME / 729 Infekční lékařství
KME / 087 Molekulární imunologie KME / 738 Praxe v klinické laboratoři I.
KME / 087E Molecular immunology KME / 739 Praxe v klinické laboratoři II.
KME / 179 Seminář mag. oborů - klinická biologie KME / 740 Histologie
KME / 213 Základy funkční anatomie člověka KME / 742 Patologická anatomie
KME / 216 Imunologie KME / 743 Klinická biochemie
KME / 306 Fotografické techniky I. KME / 744 Trendy v biomedicíně
KME / 310 Bioanalýza v lékařské diagnostice KME / 745 Biomedicínská laboratorní praxe
KME / 481 Lékařská mikrobiologie KME / 746 Výživa člověka
KME / 501 Imunologie parazitóz KME / 747 Patofyziologie
KME / 603 Lékařská virologie KME / 748 Farmakologie a toxikologie
KME / 606 Kultivace živočišných buněk a tkání    
Praxe

V průběhu bakalářského i magisterského studia je student povinen absolvovat 3 praxe v některé z klinicky či diagnosticky zaměřených (např. v laboratoři klinické biochemie, histopatologie, mikrobiologie, imunologie, cytogenetiky či jiných podobných oborů). Po dohodě s vedoucím katedry je možné navštěvovat i jinak specificky zaměřené laboratoře. Cílem praxí je seznámení studentů s běžným pracovním chodem laboratoří a používanými laboratorními postupy.

Během bakalářského studia mají studenti povinnost absolvovat Biomedicínskou laboratorní praxi (KME/745) (doba trvání praxe je 8 dní) a Praxi v klinické laboratoři I. (KME/738) (doba trvání praxe je 10 dní). V magisterském studiu studenti absolvují Praxi v klinické laboratoři II. (KME/739) (doba trvání opět 10 dní).

Místo konání praxe si studenti zajišťují sami dle vlastního výběru. V Českých Budějovicích mohou studenti absolvovat praxe například v Nemocnici České Budějovice nebo v některé ze soukromých zdravotnických laboratoří. Praxi je možné absolvovat i v jiné zemi EU. Zaměření pracovišť, kde student absolvuje Biomedicínskou laboratorní praxi a Praxi v klinické laboratoři I se musí lišit, je tedy možné absolvovat obě praxe ve stejné instituci, ale nikoliv na stejném oddělení. Není možné absolvovat praxi ve výzkumné laboratoři (např. nelze započíst práci v laboratořích BC AV ČR v rámci diplomové praxe).

Nejpozději dva měsíce před plánovaným začátkem praxe (nejlépe však na začátku semestru, ve kterém student plánuje praxi absolvovat) je nutné kontaktovat Ing. Lenku Hončíkovou (ekonomický útvar, budova C, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 389 036 257) a přes fakultu zařídit příslušné pojištění.

Pro získání zápočtu je potřeba garantovi předmětu (uveden ve STAGu) odevzdat ke schválení potvrzení o absolvování praxe. Jako potvrzení o absolvování praxe není dostačující smlouva mezi fakultou a příslušnou laboratoří

Katedrové semináře

Studenti oborů Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie prezentují své bakalářské, magisterské a dizertační práce na katedrových seminářích, které běží v zimním i v letním semestru. Katedrové semináře se konají v rámci kurzu Seminář magisterských oborů – Klinická biologie.

Bakalářští studenti mají povinnost prezentovat průběh a výsledky své bakalářské práce minimálně dvakrát za studium, což odpovídá 1 x za rok od zadání bakalářské prácePrezentace je požadována v českém jazyce v délce max. 20 minut včetně diskuze. U bakalářů je prezentace výsledků nebo rešerše podmínkou k získání zápočtu z kurzu  KME/890, reps. KME/891.

Magisterští studenti mají povinnost prezentovat svou diplomovou práci jedenkrát za rok. Prezentace (slidy) jsou požadovány v anglickém jazyce, projev v českém jazyce. Maximální délka prezentace je 20 minut včetně diskuze. Současně si magisterští studenti v semestru, ve kterém budou prezentovat na semináři, zapisují předmět KME/179 (Seminář mag. oborů - Klinická biologie) a mají povinnost se seminářů účastnit (je vedena docházka s tolerancí max. 3 absence).

Doktorandští studenti mají povinnost prezentovat pokroky a výsledky své disertační práce také jedenkrát za rok. Prezentace (slidy) i projev jsou požadovány v anglickém jazyce v délce max. 30 minut včetně diskuze

 V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, budou muset průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Prezentace na semináři KME je však třeba stále.


Požadavky na strukturu prezentace:

 1. Úvod / Introduction
 • uvedení do problematiky studentské práce, tj. shrnutí současných poznatků o dané problematice v návaznosti na cíl/cíle studentské práce
 • tyto poznatky by měly pocházet z vědecké literatury (peer-review časopisů)
 • požadavky na počty použité literatury v úvodu:
  • bakalářský student– min. 5 vědeckých článků, v případě rešeršní práce min. 15-20 vědeckých článků
  • magisterský student – min. 8 vědeckých článků
  • doktorandi – dle uvážení 
 1. Cíle / Aims
 • výstižně a jasně formulovaný cíl nebo cíle práce 
 1. Materiál & metodika / Material & methods
 • výstižné shrnutí použitých metod 
 1. Závěry / Conclusions
 • shrnutí výstupů práce a nových poznatků v návaznosti na cíle práce 
 1. Poděkování / Acknowledgement
Zdravotnická akreditace

Co je zdravotnická akreditace?
Zdravotnická akreditace je nutná pro výkon zdravotnických povolání a umožňuje absolventovi být zaměstnán v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Akreditace se týká přibližně 40-ti zákonem definovaných zdravotnických nelékařských povolání. Studentů a absolventů oborů zajišťovaných KME, tj. oborů Biomedicínská laboratorní technika (BMLT) a Klinická biologie (KB) se týká odst. 1b §26 Zákona č. 96/2004 Sb., který definuje možnosti získání zdravotnické akreditace pro výkon povolání "Odborný pracovník v laboratorních metodách".


Výňatek ze Zákona č. 96/2004 Sb. §26:

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků se získává absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, nebo

b) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků nebo

c) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

Studentů oboru Klinická biologie se týkají tučným písmem zvýrazněné pasáže.


Mají obory BMLT a KB zdravotnickou akreditaci?
Vzhledem k zákonem stanoveným podmínkám není prakticky možné získat zdrav. akreditaci pro studijní obor bez spolupráce s fakultní nemocnicí, která, bohužel, v Českých Budějovicích chybí. Studijní obory BMLT a KB proto nemají zdravotnickou akreditaci, nicméně tato situace je řešena absolvováním akreditovaného kurzu po úspěšném ukončení magisterského studia (viz níže).

Pozn. V současné době v ČR není nabízen akreditační kurz, který by vedl k získání zdrav. akreditace po absolvování pouze bakalářského studia. Takový kurz by umožňoval vykonávat regulované povolání "Zdravotní laborant". Vzhledem k tomu, že akreditovaný obor Zdravotní laborant je nabízen na mnoha zdravotnicky zaměřených fakultách v ČR, včetně ZSF JU CB v Českých Budějovicích, není po takovémto akreditačním kurzu poptávka. Absolventi bakalářského oboru Biomedicínská laboratorní technika proto NEMOHOU vykonávat regulované povolání Zdravotní laborant, ani nemají možnost absolvovat příslušný akreditační kurz! Je nutné, aby dokončili magisterské studium, nejlépe v oboru Klinická biologie.

Jak je tato situace řešena na PřF JU?
Studentům oboru Klinická biologie na PřF JU hradí fakulta poplatek za akreditační kurz, jenž je pořádán každoročně Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (pozn. tento kurz nahrazuje dříve hrazený akreditační kurz pořádaný Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který již v současné době hrazen není). Příspěvek fakulty je realizován formou mimořádného stipendia pro studenty končící magisterský studijní obor Klinická biologie. Studenti musí na začátku kalendářního roku nahlásit vedoucímu katedry, že mají v úmyslu v daném roce (nebo v lednu roku následujícího) ukončit studium a před ukončením studia osobně požádat vedoucího katedry o vypsání mimořádného stipendia. Po ukončení studia již studentovi mimořádné stipendium nelze vyplatit.

Bakalářské studium

Obor Laboratorní a medicínská biologie

Garant programu:

Laboratorní a medicínská biologie je moderní studijní program zaměřený na porozumění principům fungování lidského těla včetně jeho patologií, a to na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové i organizmální úrovni. Studenti se seznámí s biomedicínou, jako s dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem a zároveň se zásadami a postupy laboratorní diagnostiky a bioanalýzy. Program poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět celou řadu metod v biologických či biomedicínských laboratořích. Do výuky klinicky zaměřených předmětů jsou zapojeni lékaři a odborníci z nemocniční laboratorní praxe, čímž je zajištěna reflexe nejnovějších trendů v lékařské diagnostice. Studenti programu mohou vykonávat praxi ve spolupracujících laboratořích. Budou získávat teoretické znalosti v organické a fyzikální chemii a biochemii, molekulární a buněčné biologii, genetice či imunologii, to vše s důrazem na klinické aspekty těchto vědních oborů. Dále si osvojí praktické dovednosti v molekulárně biologické, biochemické a imunologické laboratoři, bude umět analyzovat, statisticky vyhodnotit a interpretovat data získaná vlastním měřením. Významná část studia je věnována samostatné tvůrčí vědecké práci, při níž se student naučí orientovat se ve vědecké literatuře, získávat data z dostupných databází, a v případě experimentální práce bude rozvíjet laboratorní dovednosti. Absolventi programu se uplatní ve výzkumných laboratořích zaměřených na základní i preklinický biomedicínský výzkum. Po absolvování příslušného akreditačního kurzu studenti mohou vykonávat regulované povolání zdravotní laborant. Mohou pracovat v diagnostických i jiných soukromých laboratořích jako vysoce kvalifikovaní laboranti. Absolventi také mají možnost dále pokračovat v navazujícím magisterském programu Klinická biologie, který dále prohloubí jejich znalosti a praktické dovednosti v oblasti medicínské biologie.

Profil absolventa

Naučíte se:

 • využívat znalosti organické a fyzikální chemie, molekulární a buněčné biologie a genetiky,
 • ovládat manipulaci s buněčnými kulturami a připravovat vzorky a roztoky,
 • zvládat nejmodernější metody založené na analýze nukleových kyselin a proteinů,
 • analyzovat, interpretovat a vyhodnotit získaná data.

Uplatníte se například jako:

 • zdravotní laborant v diagnostických i jiných soukromých laboratořích jako vysoce kvalifikovaní laboranti a laboratorní technici.

Studijní plán pro bakalářský program LMB ZDE.

Přijímací řízení

Kritériem k přijetí je úplné středoškolské vzdělání s maturitou a splnění podmínek podle každoročního Rozhodnutí děkana PřF JU o přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů

 
Bakalářská práce

Nejpozději na začátku pátého semestru studia v bakalářském studijním programu je student povinen ve spolupráci se školitelem zvolit téma bakalářské práce a odevzdat na studijní oddělení zadávací protokol bakalářské práce opatřený všemi potřebnými podpisy (formulář ke stažení ZDE). V pátém semestru nejpozději musí mít student zapsán kurz Bakalářská diplomová praxe I. (FBI/890). V navazujícím semestru si student zapisuje kurz Bakalářská diplomová praxe II. (FBI/891). Pokud student prodlužuje studium, zapisuje si kurz Bakalářská diplomová praxe (FBI/893).

 I přesto, že je student povinen zvolit téma nejpozději až na začátku pátého semestru, doporučuje se, aby bylo téma bakalářské práce zvoleno co nejdříve a to především z důvodu časové náročnosti některých prací (netýká se to pouze experimentálních prací, dostatečné množství času je potřeba i pro kvalitní zpracování rešeršních témat).

Téma bakalářské práce si shání každý student sám dle svého zájmu. Práci lze vypracovávat jak pod vedením školitele přímo z KME, tak i na některém ze spolupracujících ústavů (Biologické centrum AV ČR, Katedra chemie Přf JU, aj.). Možné jsou také bakalářské práce vedené externími školiteli např. z Nemocnice České Budějovice. V případě externích školitelů je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost formální stránce práce, aby nedošlo k případným nedorozuměním způsobeným odlišnými požadavky kladenými na práci ze strany Přf JU a školitele (více o formálních požadavcích na bakalářské a diplomové práce naleznete v Opatřením proděkana pro studium P1 o předkládání bakalářských a diplomových prací na PřF JU).

Základní rady, jak správně postupovat při psaní práce a nejčastější chyby, kterým je třeba se vyhnout, naleznete shrnuté v přiložené prezentaci.

O průběhu přípravy a dílčích výsledcích bakalářské práce student referuje nejméně jedenkrát za studium na katedrovém semináři (viz Semináře KME).

V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, mohou průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Tuto skutečnost je třeba nahlásit vedoucímu KME.

Bakalářskou práci odevzdává student v příslušném termínu (viz Kalendář akademického roku). Na studijní oddělení student odevzdá jednu vytištěnou stránkou s anotací. Před odevzdáním jsou studenti povinni nahrát elektronickou verzi do databáze STAG.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v bakalářském stupni studia BMLT se skládá z obhajoby bakalářské práce a ze zkoušky ze tří předmětů (předmětových okruhů), kdy student skládá povinně zkoušku z předmětu Biomedicínská laboratorní technika, další dva předměty vybírá ze čtveřice: (2) Biologie člověka (3) Buněčná biologie a genetika (4) Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin (5) Biologická chemie

Okruhy zkoušek:

 • (1) Biomedicínská laboratorní technika (KME 216 Imunologie, KME 743 Klinická biochemie)
 • (2) Biologie člověka (KME 085 Základy medicínské biologie, KME 213 Základy funkční anatomie člověka)
 • (3) Buněčná biologie a genetika (KMB 240 Genetika, KMB 023 Základy buněčné biologie)
 • (4) Fyziologie a vývojová biologie živočichů a rostlin (KZO 230 Fyziologie živočichů a člověka, KEBR 220 Fyziologie rostlin, KZO 212 Vývojová biologie)
 • (5) Biologická chemie (UCH 036 Biochemie, UCH 031 Obecná a fyzikální chemie pro biology, UCH 032 Organická chemie pro biology)

Student je z jednotlivých okruhů zkoušen zvlášť. Otázky k jednotlivým předmětovým okruhům jsou uvedeny na konci stránky.

Obhajoba bakalářské práce probíhá před komisí formou prezentace dlouhé maximálně 15 minut, během níž student představí svou bakalářskou práci a poté zodpoví dotazy oponenta, zkušební komise, případně publika.

Ke státním zkouškám a obhajobám se studenti přihlašují písemně. Na studijní oddělení v termínech uvedených v akademickém kalendáři pro daný akademický rok odevzdají vyplněnou přihlášku k obhajobě bakalářské práce a k SZZ a odevzdají potřebný počet výtisků práce.

Tři pracovní dny před SZZ musí mít student uzavřený index (kontrola studia na studijním oddělení).

Magisterské studium

Obor Klinická biologie

Garant programu:

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 387 776 274

Více o garantovi

Stručně o programu Klinická biologie  

Magisterský studijní program Klinická biologie umožňuje získat množství teoretických znalostí i praktických dovedností a uplatnit je v praxi při provádění složitých metodických postupů v širokém spektru laboratoří, včetně nejmodernějších diagnostických a analytických metod. Absolvent Klinické biologie je schopen interpretovat a integrovat výsledky jednotlivých laboratorních nálezů a může proto nalézt uplatnění na vedoucích místech klinických či diagnostických laboratoří (virologie, lékařská genetika, klinická biochemie apod.). Na program Klinická biologie je možné navázat doktorským studiem a pokračovat ve vědecké práci. Studijní program Klinická biologie nemá zdravotnickou akreditaci, tuto kvalifikaci je možné získat absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu „Odborné zdravotnické laboratorní metody“. Více o zdravotnické akreditaci ZDE.

Diplomová práce

Téma diplomové práce v navazujícím magisterském studijním programu si všichni studenti volí během prvního semestru studia a na studijní oddělení odevzdávají vyplněný zadávací protokol magisterské práce opatřený všemi potřebnými podpisy (formulář ke stažení ZDE). Téma diplomové práce může (ale nemusí) navazovat na bakalářskou práci.

Magisterská diplomová práce musí být, na rozdíl od bakalářské práce, experimentální. Je možné zpracovat klinické téma, kdy student důkladně a za použití vhodných statistických metod vyhodnotí klinická data pacientů. Příklad takovéto diplomové práce ZDE.

V případě externích školitelů je doporučeno věnovat zvýšenou pozornost formální stránce práce, aby nedošlo k případným nedorozuměním způsobeným odlišnými požadavky kladenými na práci ze strany Přf JU a školitele (více o formálních požadavcích na bakalářské a diplomové práce naleznete v Opatřením proděkanky pro studium P1 o předkládání bakalářských a diplomových prací na PřF JU (https://www.prf.jcu.cz/data/files/8/81/151/2591opap1nove.pdf)).

O přípravě diplomové práce student referuje nejméně jedenkrát za rok na katedrovém semináři.

Magisterští studenti mají povinnost prezentovat svou diplomovou práci jedenkrát za rok. Současně si magisterští studenti v semestru, ve kterém budou prezentovat na semináři, zapisují předmět KME/179 (Seminář mag. oborů - Klinická biologie).

V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, mohou průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Tuto skutečnost je třeba nahlásit vedoucímu KME.

Diplomovou práci odevzdává student v příslušném termínu (viz Kalendář akademického roku). Na studijní oddělení student odevzdá jednu vytištěnou stránkou s anotací. Před odevzdáním jsou studenti povinni nahrát elektronickou verzi do databáze STAG.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (SZZ) v magisterském stupni studia se skládá z obhajoby diplomové práce a ze zkoušky ze tří okruhů, kdy student skládá povinně zkoušku z Obecné biologie, Klinické biologie a poté si volí jeden okruh z výběru šesti možných okruhů (Buněčná a molekulární biologie, Farmakologie, Hematologie, Imunologie, Klinická biochemie, Mikrobiologie). Na rozdíl od bakalářské zkoušky je student zkoušen ze všech tří okruhů najednou a k magisterské zkoušce nejsou žádné předem stanovené zkušební otázky. Zkouška trvá cca 30 minut.

Ke státní zkoušce a k obhajobě se studenti přihlašují písemně - na studijní oddělení v termínech uvedených v akademickém kalendáři pro daný akademický rok odevzdají vyplněnou přihlášku k obhajobě diplomové práce a k SZZ a odevzdají předepsaný počet výtisků práce.

Nejpozději tři pracovní dny před SZZ musí mít student uzavřený index (kontrola studia na studijním oddělení). V případě, že student absolvoval některé z povinných či povinně volitelných předmětů (netýká se předmětů vstupního minima!) již v průběhu bakalářského studia, je potřeba podat prostřednictvím studijního oddělení žádost o uznání těchto předmětů.

Obhajoba diplomové práce probíhá před komisí, před níž student během maximálně 20-ti minut představí svou diplomovou práci, zodpoví na dotazy dvou oponentů a dotazy komise, případně publika.

Doktorské studium

Obor Infekční biologie
Infekční biologie

Garant oboru: 

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.

Kontakt: tel. 387776274

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

více o garantovi

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. – Parazitologický ústav

Charakteristika oboru Infekční biologie

V říjnu 2013 získala Přírodovědecká fakulta JU akreditaci nového doktorského studijního oboru Infekční biologie v rámci studijního programu Biologie. Akreditace je výsledkem dlouhodobé snahy Katedry medicínské biologie zajistit studentům magisterského programu Klinická biologie možnost pokračovat ve studiu biomedicíny v doktorském studijním programu. Akreditační žádost vznikla na základě spolupráce mezi Přírodovědeckou a Zdravotně sociální fakultou JU, na nabízených přednáškách pro doktorandy se podílejí pedagogičtí pracovníci obou fakult.

Doktorský studijní obor Infekční biologie je orientován na diagnostiku, kliniku, imunologii a epidemiologii infekčních nemocí a ekologii infekčních agens. Odráží potřebu připravit odborníky zejména pro včasnou diagnostiku emergentních infekčních nákaz. Důležitou součástí znalostí, které získají budoucí doktorandi, jsou oblasti, v nichž biologie spolupracuje s medicínou – především imunologie, molekulární biologie, biochemie či parazitologie. Další oblastí je výzkum vlivu přenašečů závažných lidských onemocnění na imunitní odpověď hostitele. Studium imunoterapeutických možností nádorových onemocnění také patří mezi možné tematické okruhy pro dizertační práce.

Okruhy témat doktorských prací

Studium možností nádorové imunoterapie, imunopatogeneze viru klíšťové encefalitidy, molekulární epidemiologie vyznamných vektory přenášených a zoonotických nákaz, molekulární a biochemická charakterizace proteinů z přenašečů závažných chorob, vliv proteinů klíštěcích slin na buňky přirozené imunity, funkční analýza proteinů viru ťahyňa, vícečetná prostorová imunolokalizace antigenů pomocí elektronové mikroskopie

Oborová rada programu infekční biologie

Prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (Přf JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice) – (předseda)
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. (PřF JU, Č. Budějovice)
MUDr. Jozef Filka, Ph.D. (ZSF JU, Č. Budějovice)
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. ((PřF JU, BC AV ČR, v.v.i. – PaÚ Č. Budějovice)
Prim. MUDr. Václav Chmelík, (Nemocnice Č. Budějovice a.s.)
Doc. MUDr. Květoslava Kotrbová, Ph.D. (ZSF JU Č. Budějovice)
Doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (3. LF UK Praha)
Prof. RNDr. Ludmila Prokešová, CSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK Praha)
Doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. ( ZSF JU, Č. Budějovice)
Prim. MUDr. Miroslav Verner ( Nemocnice Č. Budějovice)
Doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. (PřF UK, Praha)

Povinnosti doktoranda

Všechny nezbytné informace, týkající se povinností a práv studentů studujících v doktorských studijních programech na PřF JU naleznete v opatření děkana č. 62  o organizaci studia v doktorských studijních programech na PřF JU.

Stručný seznam základních povinností:
- do 2 měsíců od zahájení studia musí student předložit oborové radě prostřednictvím studijního oddělení Plán doktorandského studia
- nejpozději do konce prvního roku studia student vypracuje a předloží kritickou literární rešerši problematiky disertační práce a na katedrovém semináři prezentuje metodiku a záměry disertace
- student každoročně prezentuje pokroky a výsledky své práce na katedrovém semináři

Katedrové semináře
Studenti oborů Biomedicínská laboratorní technika, Klinická biologie a Infekční biologie prezentují své bakalářské, magisterské a dizertační práce na katedrových seminářích, které běží v zimním i v letním semestru. Katedrové semináře se konají v rámci kurzu Seminář magisterských oborů – Klinická biologie.

Bakalářští studenti mají povinnost prezentovat průběh a výsledky své bakalářské práce minimálně jedenkrát za studium, přičemž je doporučeno prezentovat během předposledního semestru studia. Obvykle je to tedy 5. semestr, kdy nejpozději musí mít student zapsán kurz Bakalářská diplomová praxe I. (FBI/890). (Pozn. Vedoucí katedry před začátkem semestru vyzve studenty BMLT, kteří mají zapsaný kurz FBI/890, FBI/891 nebo FBI/893 a jsou minimálně ve třetím ročníku studia, aby svou práci odprezentovali.)

Magisterští studenti mají povinnost prezentovat svou diplomovou práci jedenkrát za rok. Současně si magisterští studenti v semestru, ve kterém budou prezentovat na semináři, zapisují předmět KME/179 (Seminář mag. oborů - Klinická biologie).

Doktorandští studenti mají povinnost prezentovat pokroky a výsledky své disertační práce také jedenkrát za rok.

 

V případě, že studenti budou obhajovat svoji práci na jiné katedře či ústavu než KME, mohou průběh a výsledky své práce prezentovat na semináři příslušné katedry, na které budou obhajovat. Tuto skutečnost je třeba nahlásit vedoucímu KME.

- každoročně student odevzdá na předepsaném formuláři Výroční zprávu o průběhu studia, ve které doloží plnění povinností a stručně popíše pokroky ve své vědecké práci (uvedou se mj. absolvované předměty, plnění pedagogických povinností, prezentace výsledků na konferencích, publikování dílčích výsledků disertační práce, zahraniční stáže apod.). Výroční zpráva se odevzdává vždy k 31.10.

- do konce standardní doby studia musí student doložit: a) pedagogickou činnost v rozsahu 42 hodin za dobu studia, b) úspěšné absolvování stanovených předmětů a angličtiny, c) prezentaci svých výsledků na mezinárodní konferenci, do konce studia dále publikaci alespoň části výsledků své doktorské práce (v časopise s IF nad 0,5) a absolvování zahraniční stáže v rozsahu alespoň 3 měsíce.

- standardní doba studia v doktorském programu je 4 roky. Před jejím koncem se musí student přihlásit ke státní doktorské zkoušce.

Studenti jsou povinni důsledně dbát na etiku vědecké práce včetně publikování získaných výsledků. Na všech publikacích vzniklých v souvislosti s řešením doktorské disertační práce i na případných jiných výstupech vždy uvádějí jako své pracoviště Přírodovědeckou fakultu JU.

Konzultační hodiny

Středa 9:30-11:30

Budova C PřF JU CB, 2. patro, dveře č. 02039

(na tuto dobu není třeba si sjednávat schůzku předem)

Kontakt:

Vedoucí katedry: Helena Langhansová

telefon:  +420 387 776 291

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Během konzultačních hodin si mohou studenti nechat zapsat známku či zápočet do indexu, nechat si podepsat zadávací protokol, odevzdat potvrzení o praxi, případně konzultovat jiné studijní záležitosti, na které nenalezli odpověď v podmínkách studia, studijním řádu JU nebo na studijním oddělení PřF. Pokud potřebujete delší konzultaci, domluvte si se mnou individuální schůzku.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0