• Úvod
  • Uchazeči
  • Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

Nabídka navazujících magisterských studijních programů 2024/25

Termíny podání přihlášek

Bakalářské studium       31. 3. 2024
Magisterské studium     19. 5. 2024
Doktorské studium        20. 5. 2024

E-přihláška - informace a registrace

Před vyplněním a registrací přihlášky věnujte pozornost následujícím informacím:

  • ve formuláři E-přihlášky jsou nabízeny pouze ty obory, nabízené v aktuálním kole přijímacího řízení,
  • veškeré své dotazy směřujte na studijní oddělení.

E-přihláška - vstup do vyplnění a registrace

Poplatky za přijímací řízení

Pro hrazení poklatků za prijímací řízení použijte následující údaje:

Název banky: ČSOB
Účet: 104725778/0300
Variabilní symbol: 6020106

Specifický symbol:

  1. rodné číslo bez lomítka (uchazeči o doktorské studium)
  2. u bakalářského a navazujícího magisterského přijímacího řízení číslo elektronické přihlášky vygenerované systémem elektronické registrace přihlášek

Poplatek za přijímací řízení je stanoven na 700 Kč. 

Student podává na každý obor samostatnou přihlášku a platí poplatek za každou přihlášku. Uchazeči na kombinace oborů podávají jednu přihlášku, kam uvedou oba obory, a platí jeden poplatek (700 Kč). 

Informace pro uchazeče ze Slovenské republiky

Pokud  Vaše banka  při provádění platby do zahraničí (do České republiky) nemá možnost  ve formuláři uvést údaj Variabilní symbol, který zajišťuje dodání Vaší platby fakultě, na kterou se hlásíte, doporučujeme tento postup:
Platbu proveďte u některé slovenské pobočky Československé obchodní banky a v jejím formuláři pro zahraniční platby napište příslušný variabilní symbol  6020106  do kolonky pro „účel platby“.
Nezapomeňte Vaši kopii formuláře uschovat pro reklamace, ale předem okopírovat a kopii zaslat spolu s písemnou přihláškou.

Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením, chronickým onemocněním či jinými zdravotními problémy) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrná opatření a služby poskytované univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce vybrat možnost ANO v kolonce „Zohlednění specif. potřeb“. Po splnění všech administrativních náležitostí spojených s podáním přihlášky ke studiu ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami a seznámí ho s dalším postupem. Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách centra (www.centrumssp.jcu.cz), e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního programu ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0