Často kladené otázky

Co musím udělat, abych byl přijat na některý bakalářský program na PřF JU?

Je to jednoduché, musíte udělat tyto kroky:

1) přihlásit se do 31.3. zde,

2) napsat, v kterém termínu dorazíte (7.6. nebo 18.6.),

3) přijít na přijímací zkoušku a úspěšně vyplnit test (alternativní způsoby přijímání jsou popsány zde a v odpovědích na další otázky),

4) dodat na studijní oddělení PřF JU doklad o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání do 17. 6.

Kolik lidí bude přijato na jednotlivé bakalářské studijní programy v letošním roce?

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých bakalářských studijních oborů jsou tyto:

Jednooborové programy:

Program

Počet přijímaných

Aplikovaná informatika

90

Aplikovaná matematika

20

Biofyzika

10

Biologie

80

Biologie a ochrana zájmových organizmů

30

Ekologie a ochrana přírody

50

Fyzika

15

Chemie

25

Laboratorní a medicínská biologie

40

Měřící a výpočetní technika

20

 

Dvouoborové programy se zaměřením na vzdělávání pro střední školy:

Celkový počet uchazečů přijímaných na všechny kombinace je 180, z toho na kombinace s Chemií se zaměřením na vzdělávání pro střední školy max. 25. Všechny nabízené kombinace naleznete zde.

Je nějaká možnost, jak být do vybraného bakalářského studijního programu přijat bez přijímaček?

Ano, je několik způsobů, jak být přijat do bakalářského studijního programu bez přijímaček:

  • účast v celostátním kole některé z přídovědných olympiád ve středoškolských kategoriích
  • opakovaná účast v krajském kole některé z přídovědných olympiád ve středoškolských kategoriích
  • úspěšné absolvování (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced placement) zkoušek pořádaných organizací College Board
  • účast v maturitní zkoušce MATEMATIKA+ pořádané Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1-3
  • dosažení percentilu 70 nebo lepšího ze všech částí testu Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných studijních předpokladů nebo odborných testů z biologie, chemie a matematiky konaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek v posledním roce.
  • úspěšná obhajoby samostatné odborné práce v přírodovědných oborech.

 Více informací naleznete zde.

Dělal(a) jsem Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Může mi to pomoci při přijímačkách?

Ano, na všechny naše bakalářské studijní programy můžete být přijat/a bez přijímaček na základě odborné práce (nemusí být jen SOČ, více informací zde). Přijetí ale není automatické, takto přijímáme každý rok jen max. 10 uchazečů, které vybíráme na základě obhajoby jejich práce.

Jsem úspěšným řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády s přírodovědným zaměřením. Může mi to pomoci při přijímačkách?

Ano, pokud jste byl/a účastníkem/účastnicí celostátního kola libovolné přírodovědné olympiády nebo jste se opakovaně účastil/a krajských kol libovolné přírodovědné olympiády, budete přijat/a bez přijímaček do kteréhokoli našeho českého bakalářského programu. Více informací naleznete zde.

Jsou někde k nahlédnutí vzorové testy?

Ano, vzorové testy si můžete prohlédnout i vyzkoušet zde.

Jaký je rozdíl mezi přijímačkovými testy Biologie A, B a C?

Test Biologie A je určen pro uchazeče o přijetí do bakalářských programů Biologie a Ekologie a ochrana přírody, a posuzuje všeobecné biologické znalosti s přesahem do příbuzných oborů. Test Biologie B je určen pro ty, kteří chtějí do bakalářského programu Laboratorní a medicínská biologie a ověřuje znalosti z biologie a chemie, které jsou více zaměřené na biologii člověka. Test Biologie C je určen pro uchazeče o studium v bakalářském programu Biologie a ochrana zájmových organismů a posuzuje především znalosti ze zoologie a botaniky.

Hlásím se na dva obory, kde se píší různé testy - jak se to řeší?

Testy se budou psát v různých časech v rámci jednoho dne.

Co mám dělat, když nemůžu přijít na hlavní termín přijímacích zkoušek 7. 6.?

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu dorazit na přijímací zkoušky 7. 6., můžete přijít na náhradní termín 18. 6. Nemusíte dokládat potvrzení od lékaře, jen nám dejte předem vědět, kdy přijedete, ať víme, že s Vámi máme počítat. Informace, kde se zapsat na konkrétní termín, včas dostanete.

Co mám dělat poté, co dostanu rozhodnutí o přijetí?

Pokud jste byl/a přijat/a, obdržíte spolu s rozhodnutím o přijetí i informace k on-line zápisu, odkaz na žádost o kartu studenta a o ubytování na koleji.

Co mám dělat poté, co dostanu rozhodnutí o NEpřijetí?

Můžete zvážit odvolání proti rozhodnutí. Postup a podmínky odvolání jsou uvedeny přímo v rozhodnutí, které dostanete.

Kolik lidí se hlásilo a bylo přijato na jednotlivé studijní programy v loňském roce?

Počty přihlášených a úspěšnost při přijímačkách pro akademický rok 2023/24 naleznete zde.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0