Centrum polární ekologie

Pro studenty

 • Kurz polární ekologie

  Kurz Polární ekologie je organizován Centrem polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Probíhá jednou za dva roky a skládá se z teorerické části (KBE/263), která probíhá většinou v květnu v rámci týdenního blokového semináře a dvoutýdenního terénního cvičení (KBE/265) na Svalbardu. Kurzu se může účastnit až 10 studentů, kteří pak v menších skupinkách řeší projekt podle zaměření skupiny (botanika, mikrobiologie, zoologie či parazitologie), mimo to ale získají i mnoho poznatků z jiných oborů. Díky tomu, že kurz je multidisciplinární, odjíždějí studenti s ucelenými vědomostmi o fungování polárních ekosystémů. Kurz je zápočtový, za 5 kreditů a je zakončen prezentací výsledků projektu na závěrečném semináři. Do kurzu se mohou přihlásit studenti všech stupňů studia i studijních oborů.

  Další Kurz polární ekologie proběhne v letním semestru 2024. Bude zaměřen na půdní a sladkovodní živočichy, půdní mikrobiologii a botaniku. Přihlašování na letošní kurz již bylo uzavřeno. Děkujeme všem, kteří projevili zájem a přihlásili se.

  • Pro zájemce

   Před zasláním přihlášky si pročtěte aktuální INFORMACE nebo se koukněte na tuto PREZENTACI.

   Pro přihlášení vyplňte ONLINE DOTAZNÍK. Součástí dotazníku je i zaslání motivačního dopisu (maximálně 5000 znaků) v anglickém jazyce a ve formě pdf, pojmenovaném Last_Firstname. V motivačním dopise vysvětlete, proč se chcete zúčastnit kurzu, co od něho očekáváte, jestli mátě nějaké zkušenosti s arktickým a podobným výzkumem a proč si myslíte, že bychom měli vybrat právě vás. 

  Fotky z předešlých kurzů si můžete prohlédnout v Galerii, nebo na našem Facebooku.

 • Výuka

 • Nabídka témat

  Pokud se chcete stát členem našeho kolektivu, můžete si vybrat některé z nabízených témat studentských prací:

  Nabídka bakalářské či magisterské práce se zaměřením na ekologii ledovcových mikroorganismů

  Kryokonity jsou malé jamky na povrchu ledovců vyplněné vodou a sedimentem a obývané celou řadou mikroorganismů od virů, bakterií, sinic, řas až po drobné živočichy (vířníky a želvušky). Zajímá nás, co v kryokonitech žije a jakým způsobem mezi sebou tyto organismy "spolupracují", kde berou energii a jak se během sezony vyvíjejí.

  Práce bude rozdělena na terénní část na Svalbardu a následnou laboratorní práci v České republice. Více informací ZDE

  Kontakt: Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Bakalářské a magisterské práce zaměřené na změny přírodního prostředí v souvislosti s ústupem arktických ledovců

  Arktida, a především Svalbard, je oblast, kde probíhá nejintenzivnější oteplování klimatu. S tím souvisí řada navazujících změn v přírodním prostředí. Většina z nich se přímo týká ustupujících a tajících ledovců. Tyto rychlé změny v dynamice ledovců výrazně modifikují stávající environmentální procesy – hydrologický cyklus, transport sedimentů ale i rozsáhlé změny krajiny. Na změny v krajině jsou pak vázány i rychlé změny ekosystému. Níže uvedená témata jsou spíše orientační a mohou být upravena po domluvě s konkrétními zájemci. Předpokládá se, že práce bude řešena s využitím vědecké infrastruktury JU na Svalbardu a v případě multidisciplinárních témat s asistencí ostatních pracovníků CPE a dalších kolegů.

  1/ Krátkodobé změny terénu na čele ledovců (analýza dronových snímků, modelů terénu a jejich interpretace)

  2/ Změny hydrologického cyklu na úrovni malých zaledněných povodí (odtok vody z povodí, vliv konkrétních meteorologických podmínek, jednoduché modelování odtoku, transport látek z povodí)

  3/ Charakteristika sněhové pokrývky a její význam pro další environmentální charakteristiky – vlhkost půdy, vegetace atd.

  4/ Dlouhodobý vývoj předpolí ledovců a sledování sukcese

  5/ Využití dálkového průzkumu Země pro sledování dynamiky kryosféry (sněhová pokrývka, mořský led, ledovce atd.)

  Pro více informací mě kontaktujte na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Učebnice polární ekologie

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0