Katedra parazitologie

Dokumenty

Užitečné webové odkazy

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích:
https://www.prf.jcu.cz/

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích:
http://www.jcu.cz/

Parazitologický ústav BC AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích:
https://www.paru.cas.cz/

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.:
https://www.bc.cas.cz/

Slovenská akadémia vied (SAV):
https://www.sav.sk/

Česká parazitologická společnost (ČPS):
http://www.parazitologie.cz/

Československá společnost mikrobiologická (ČSSM):
http://www.cssm.info/

Americká parazitologická společnost (American Society of Parasitologists, ASP):
https://parasitologists.allenpress.com/parasitologists/default.aspx

Společnost infekčního lékařství (ČLS JEP):
https://www.infekce.cz/

Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ):
http://www.szu.cz/

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích (KHS ČB):
https://www.khscb.cz/

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně (VÚVeL):
https://www.vri.cz/

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU):
https://www.vfu.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (PřF UK):
https://www.natur.cuni.cz/fakulta

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně (MUNI SCI):
https://www.sci.muni.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci:
https://www.prf.upol.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
https://prf.ujep.cz/cs/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové:
https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prf-1

Technická univerzita v Ostravě:
https://www.vsb.cz/cs/

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU):
https://www.czu.cz/cs/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko:
https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/

.

.

National Center for Biotechnology Information, NCBI (GenBank, PubMed):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Web of Science (WOS):
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F3r9nFuwhVWsmBEO1Ux&preferencesSaved=

Scopus:
https://www.scopus.com/home.uri

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI, RIV):
https://www.isvavai.cz/cep

Grantová agentura České republiky (GA ČR):
https://gacr.cz/

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0