Katedra parazitologie

Lidé a kontakty

Zaměstnanci a pedagogové

Vedoucí katedry:

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

Profesoři:

prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

Docenti:

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.

Odborní asistenti:

MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.

RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.

Externí pedagogové (part-time):

RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.

Postdoktorandi:

RNDr. Jana Martinů, Ph.D.

RNDr. Jana Říhová, Ph.D.

Hassan Tarabai, Ph.D.

Ph.D. studenti:

MSc. Ana Maria Osório de Barros Almeida Filipe

MSc. Tamás Dobai

MSc. Insan Habib

RNDr. Jan Kamiš

Caroline Jepkorir Kibet

MSc. Petra Kundid

RNDr. Aneta Maršíková (studium přerušeno)

MSc. Tanisha Moons

Mgr. Anežka Karlíková (roz. Santolíková) (studium přerušeno)

Techničtí pracovníci a laboranti:

Mgr. Jan Zima, Ph.D. - lab management

Mgr. Roman Hrdlička - chovy parazitických ploštic

Mgr. Jitka Kocková - sekvenátor Illumina

Mgr. Lubica Makušová - skupina Marie Jalovecké

Sekretářka:

Ing. Lenka Štifterová

.

Kontakty

 

 Kmenoví zaměstnanci katedry
 (rok 2024)
 Linka
 (předvolba
 je 38 777)
  Číslo dveří
  E-mail
 
  doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

  6276   02 049
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
  prof. RNDr. Václav Hypša, CSc.

  6276   02 049
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.   6320   00 005
  (budova CPE PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  doc. RNDr. Eva Nováková, Ph.D.   6295   02 045
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  MVDr. Jana Kvičerová, Ph.D.   6273   02 037
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  RNDr. Marie Jalovecká, Ph.D.   6222   01 011
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.
  (part-time)
  5450   109
  (PAÚ BC AVČR)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
  (part-time)

  5431   207
  (PAÚ BC AVČR)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Ing. Lenka Štifterová (sekretářka)   6271   02 035
  (budova C PřF)
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Studenti

V tabulce jsou uvedeni studenti katedry a jimi řešené práce (rok 2024, letní semestr od 12.2. 2024):

(studenti, u kterých není uveden název práce, ho dosud nemají zapsaný ve STAGu)

.

  Příjmení Jméno   Název práce Školitel Typ práce
 
  BABOUČKOVÁ

Jana Aktivita a přežívání cerkárií vybraných druhů motolic (Digenea, Trematoda) Soldánová Miroslava diplomová
  CÍSAŘOVÁ Zuzana Tvorba monoklonálních protilátek proti rekombinantnímu proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens  Jalovecká Marie bakalářská
  DEDECIUS Damián Diverzita a distribuce bakterií v ektoparazitech a prostředí jako zdroj pro vznik symbiotických vztahů  Hypša Václav  diplomová
  DOBAI Tamás Proteases and protease inhibitors: major tools for crosstalk between fish hosts and myxozoan parasites Sojková Pavla  disertační
  FALÁŘOVÁ Eliška Comparative analysis of different extracellular vesicle isolation kits and their effect on the presence of their corona Kuchta Roman bakalářská
  FEDORCHENKO  Varvara Životní cykly motolic mořských živočichů ve Vysoké Arktidě  Ditrich Oleg  bakalářská
  FILIPE Ana Maria Functional analysis of Babesia calcium-dependent protein-kinases Jalovecká Marie  disertační
  HABIB Insan Vectors, symbionts, and pathogens: a complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva  disertační
  HNILIČKOVÁ Kateřina Produkce rekombinantního proteinu CSL ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa) Lövy
Alena
diplomová
  JANOVCOVÁ Kristýna Molekulární charakterizace vybraných druhů motolic parazitující plže rodu Radix Soldánová Miroslava bakalářská
  JURANOVÁ Anna Výskyt hantavirů u hlodavců v potravinářských provozech a jejich okolí, a jejich možné riziko pro člověka Kvičerová Jana  diplomová
  KAMIŠ Jan Ecoepidemiology of recognised and potential zoonotic pathogens of human Hönig Václav disertační
  KARLÍKOVÁ (SANTOLÍKOVÁ)
(přerušeno)
Anežka Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages Holzer Astrid disertační
  KIBET Caroline Jepkorir eDNA metabarcoding approach for characterisation of diversity and diagnostics of parasitic flatworms (Neodermata) in aquatic ecosystems Kuchta Roman  disertační
  KOLÁČNÁ Karolína Biodiverzita a životní cykly mikrosporidií z vodního prostředí Fiala
Ivan
diplomová
  KOLÁŘ Jakub Charakterizace hybridní zóny vši Polyplax serrata Hypša Václav bakalářská
  KOTĚBORSKÁ Lenka Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata Štefka
Jan
bakalářská
  KRESLOVÁ Šárka Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů Soldánová Miroslava bakalářská
  KŘEČKOVÁ Tereza Vliv inhibitorů kalcium-dependentních kináz na vývoj babesií Jalovecká Marie diplomová
  KŘESŤANOVÁ Marie Motilita sporozoitů kryptosporidií Kváč
Martin
bakalářská
  KUNDID Petra Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails Soldánová Miroslava disertační
  MARŠÍKOVÁ
  (přerušeno)
Aneta Diverzita, epidemiologické pozadí a evoluční mechanismy hantavirů hlodavců
Kvičerová Jana disertační
  MOONS Tanisha A complex story of Triatominae microbiomes Nováková Eva disertační
 
  NAZARIZADEH

Masoud Population genomics of parasite adaption: new insights into diversification and speciation of parasites Štefka
Jan
disertační
 
  RYBAŘÍKOVÁ

Veronika Kvantifikace střevního prvoka, Blastocystis ST3, s využitím qPCR v experimentálních zvířatech, s možnou aplikací na pacienty se střevními záněty Jirků Kateřina bakalářská
 
  SEDLÁČKOVÁ

Kateřina   Soldánová Miroslava bakalářská
  ŠEJNOHOVÁ Anna Střevní prvok Blastocystis sp. u nehumánních primátů a jejich ošetřovatelů v českých zoologických zahradách Jirků Kateřina diplomová
  VARGOVÁ Hana Diverzita linií Trypanosoma cruzi v přirozených vektorech rodu Triatoma na jihu USA Nováková Eva diplomová
  ZYCHOVÁ Martina Výskyt hantavirů u hlodavců ve vojenských výcvikových prostorech v ČR a jejich možné riziko pro vojáky konající cvičení na těchto územích Kvičerová Jana bakalářská
 
  ŽAHOUREK

Jakub Gastrointestinální paraziti plazů chovaných v zajetí: detekce, diverzita, distribuce, prevalence a fylogenetické vztahy, klinický stav takto parazitovaných plazů Kvičerová Jana diplomová
 
  ŽIROVNICKÁ

Tereza Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in Jalovecká Marie bakalářská


Studenti jiných kateder / fakult, které školí zaměstnanci KPA (rok 2024, letní semestr od 12.2. 2024):

  Příjmení Jméno Název práce Školitel Typ práce Katedra
  HODÍKOVÁ Lucie Srovnávací rekonstrukce metabolických drah u symbiotických bakterií krevsajícího hmyzu Hypša Václav diplomová PřF KMB
  KORDÍKOVÁ Lucie Výskyt hantavirů u hlodavců v urbánních oblastech a v lidské populaci Kvičerová Jana diplomová PřF KMB
  ZADINOVÁ Zuzana Porovnání metabolismu symbiontů krevsajícího hmyzu   Hypša Václav diplomová PřF učitelství

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0