Doktorské studijní programy

Informace pro doktorandy

Doktorské studijní programy

Na této stránce najdete nabídku studijních programů v doktorském stupni studia.

Pro informace o přihlášení do přijímacího řízení klikněte na odkaz níže.

Aplikovaná fyzika 

Doktorský studijní program Aplikovaná fyzika je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků, s pokročilým fyzikálním vzděláním, kteří dokáží řešit rozsáhlé spektrum problémů na pomezí vědecké a technické praxe. Studenti si v rámci svého studia mohou vybrat vlastní odborné zaměření v oblasti experimentální fyziky a počítačového modelování a simulací...

Botanika

Studijní program Botanika nabízí témata v botanických oborech, zahrnujících studium sinic, řas, vyšších rostlin a houbových organismů včetně lišejníků, a jim odpovídající teoritecké vzdělání ve čtyřech oblastech: 1. Mezi systematickými tématy převažuje studium mikroevolučních procesů, ale i ekologická diferenciace populací a fylogeografie...

Biofyzika

Studijní obor biofyzika je zaměřen na vědeckou práci studentů v oblastech na hranicích fyziky, chemie a biologie. Studenti biofyziky se ve svých doktorských projektech zabývají především řešením problémů spadajících tematicky do biologie a/nebo chemie, a tyto problémy řeší pomocí fyzikálních metod. Nabízené doktorské projekty...

Biochemie

Studijní obor Biochemie je zaměřen na přípravu kvalifikovaných vědeckých pracovníků s nejvyšším stupněm vzdělání pro práci ve všech oborech biochemie, která v dnešní době představuje multidisciplinární obor zahrnující vědy chemické, biologické a fyzikální. Absolventi programu - budoucí vedoucí pracovníci s vědeckými předpoklady pro práci v...

Biologie ekosystémů a ekologie

Program je zaměřen na studium procesů na úrovni celých ekosystémů, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje ekologii rostlin a živočichů v suchozemském i vodním prostředí. Inovativní metody výzkumu, jako je sekvenování nové generace...

Entomologie 

Program Entomology je zaměřen na získání současných znalostí z biologie a ekologie hmyzu srovnatelných s analogickými studijními programy v ČR i v zahraničí. Absolventi ovládají obecné moderní metodiky terénního a laboratorního výzkumu ekologie živočichů a evoluční biologie a znají podrobně metody specifického oboru souvisejícího se zaměřením jejich disertace...

Hydrobiologie

Program je zaměřen na komplexní studium procesů ve vodních ekosystémech, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty, včetně povodí. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje holistický výzkum rybníků, údolních nádrží a jezer s procesy v jejich povodích včetně zapojení do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů či aplikací ...

Parazitologie

Program Parazitologie poskytuje výuku studentů v základních parazitologicky zaměřených oborech zajišťovaných lektory působícími v parazitologickém výzkumu s využitím moderní přístrojové techniky. Předložená témata disertačních prací jsou v oblasti základního výzkumu biologie parazitických organismů a jejich vztahu k hostitelům a v oborech lékařské a veterinární parazitologie...

Zoologie

Program Zoologie poskytuje studentům metody a témata moderní zoologie, ekologie a evoluce zvířat. Program nabízí široké spektrum výzkumných témat pro disertační práce se zaměřením na živočišnou systematiku a fylogenezi, genetiku, ekologii a chování bezobratlých, ryb, ptáků a savců včetně člověka. Získané vzdělání umožní absolventovi pracovat v oblastech základního výzkumu...

Integrativní biologie

Doktorský program Integrativní biologie sdružuje obory biologie, které využívají podobné metodické přístupy z oblastí molekulární a buněčné biologie, molekulární až orgánové fyziologie a biochemie, imunologie, infekční biologie, proteomiky, genetiky a genomiky, podpořené bioinformatikou a matematickým modelováním. 

Doktorský program pokrývá molekulárně buněčnou a vývojovou biologii a fyziologii na myších a hmyzích modelech, rostlinách i jednobuněčných organismech, molekulární fylogenetiku, evoluční cytogenetiku a molekulární integrativní fyziologii a imunologii s vybranými biomedicínskými problémy.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0