Katedra botaniky

Katedra botaniky zajišťuje výuku botanicky zaměřených kurzů napříč všemi studijními programy PřF JU. Svou vědeckou aktivitu staví na dokonalé znalosti zkoumaných organismů (sinic a řas, hub a lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin) a využití nejmoderních analytických přístupů. Řeší aktuální témata u nás i ve světě.

O katedře

Tyto webové stránky jsou jen medailonek, pro víc informací jděte na hlavní stránky Katedry botaniky.

Katedra botaniky (KBO) Přírodovědecké fakulty JU především garantuje magisterský studijní program BOTANIKA. Program zajišťuje výchovu studentů v problematice a metodách oborů tradičně řazených do botaniky. Vzhledem k šíři tematického záběru i metodického přístupu zahrnuje program šest základních směrů (Algologie, Archeobotanika, Ekologie populací a společenstev, Mykologie včetně lichenologie, Systematika vyšších rostlin a Vegetační ekologie a ekologie obnovy). Katedra rovněž garantuje doktorský studijní obor BOTANIKA. Moderně pojatá systematika se neobejde bez ekologických poznatků a naopak, a proto je cílem katedry naučit studenty propojovat tyto pohledy a utvořit si komplexní pohled na studované jevy, včetně praktických aplikací. Katedra se dále podílí na zajištění bakalářských studijních programů BIOLOGIE, BIOLOGIE PRO VZDÉLÁVÁNÍ a PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ i dalších magisterských programech. Více o všech studijních programech na strankách Přírodovědecké fakulty JU.


Vědeckou aktivitu rozvíjí katedra ve spolupráci s různými institucemi u nás i v zahraničí, především s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonicích a zejména s jeho pracovištěm v Třeboni. Ve svých projektech se snaží o propojení tradičních přístupů s nejmodernějšími dostupnými metodami. Staví na dokonalé znalosti zkoumaných organismů (sinic a řas, hub a lišejníků, mechorostů a cévnatých rostlin) a využití moderních molekulárně-genetických metod, zobrazovacích technik i současných možností statistické analýzy dat, modelování a matematické ekologie. Snaží se o propojení s ochranářskou praxí a řeší aktuální problematiku obnovy krajiny. Své projekty řeší u nás i ve světě.

Sekretariát

  • Iva Weiterová

  • 389 032 345

  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • PO-PÁ 9-11

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0