Opatření proděkanky pro doktorské studium č. 3 o závěrečné zkoušce z angličtiny v doktorském stupni studia na PřF JU

Nutnou prerekvizitou pro složení doktorské zkoušky je získání zápočtu z kurzu OJZ 940 „TOEFL ITP for Doctoral Students – Examination“. Zápočet získávají všichni studenti, kteří předloží certifikát ze zkoušky TOEFL ITP (min. skóre 543), TOEFL iBT (min. skóre 79) nebo IELTS (min. skóre 6,5) . Zkoušku TOEFL ITP je možno bezplatně složit v termínech vypsaných oddělením jazyků.

Při doktorské zkoušce se prověřuje schopnost vytvořit odborný text v angličtině na téma blízké uchazeči, schopnost prezentovat odborné poznatky a volně na dané téma diskutovat a schopnost vysvětlit gramatické jevy z odborného textu.

Zkouška má tyto části:

Písemná část: písemné pojednání na jedno ze 6 odborných témat blízkých uchazeči v rozsahu minimálně 350 slov; témata dodá nejpozději 1 týden před konáním zkoušky školitel, z nich jedno téma ke zkoušce vybere zkoušející. Zkouška trvá 2 hod.

Ústní část: ústní vysvětlení jednoho z témat dodaných školitelem (jiného, než bylo vybráno pro písemnou část zkoušky), diskuse na toto téma, ústní rozbor úryvku textu z odborného materiálu, vysvětlení vybraných gramatických jevů z projednávaného úryvku odborného textu. Ústní část zkoušky se koná nejméně týden po písemné části. V den konání písemné části zkoušky zapůjčí uchazeč lektorovi oddělení jazyků odborný materiál (knihu s rozsahem nejméně 100 stran, v anglickém jazyce, s autorem, jehož rodný jazyk je angličtina). Ústní části zkoušky se vedle lektorů z oddělení jazyků může zúčastnit školitel studenta nebo jím pověřený zástupce. Zkouška trvá nejméně 20 minut.

Zkoušky jsou zproštěni studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání ve Velké Británii, USA, Austrálii, na Novém Zélandu, v Irsku, anglofonní Kanadě a Jihoafrické republice.

V Českých Budějovicích 28. října 2020

Doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0