Katedra biologie ekosystémů

Výzkum na KBE

Hlavní směry výzkumu

  • koloběh látek v povodí
  • funkce mikrobního metabolismu ve vodách a v půdě
  • diverzita mikroorganizmů v půdě
  • studium rybích společenstev v údolních nádržích
  • vliv eutrofizace a hospodaření na mokřadní systémy
  • vliv eutrofizace a hospodaření na vodní nádrže
  • teoretická a populační ekologie

Pracovní skupiny

Krajina

Krajina je složitý, hierarchický systém vzájemně propojených přírodních i antropogenně ovlivněných ekosystémů, které se vyvíjejí v čase. V současné době očekávaných klimatických změn a vzrůstajících požadavků na krajinu kolem nás, je důležité se věnovat Péči o životní prostředí i obnově kulturní krajiny.

Populace

V rámci našeho výzkumu se zabýváme různými aspekty ovlivňující dynamiku populací živočichů a rostlin a ve vodních a terestrických ekosystémech.

Půda

Zabýváme se cykly uhlíku, dusíku a fosforu ve spojitosti se složením a fungováním půdních mikrobiálních společenstev a jejich vztahy s rostlinami v různých typech ekosystémů – od lesních, přes mokřadní (rašeliniště a rašelinné smrčiny) a luční ekosystémy především v horských oblastech temperátního pásma, ale také v exotičtějších typech ekosystémů jako je tundra či tajga. Zajímá nás především, jak se působením přirozených či lidských vlivů mění fungování těchto ekosystémů, tedy rychlosti přeměn uhlíku a živin a jejich ztráty z ekosystému, druhová a funkční diverzita půdního mikrobiálního společenstva a vztahy mezi půdou a vegetací.

Voda

Ve spolupráci s Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. (HBÚ) se zabýváme především studiem stojatých vod (např. šumavských jezer, údolních nádrží či rybníků), v menší míře i potoků a dalších zajímavých lokalit, zajišťujeme výuku pro specializace Hydrobiologie v rámci bakalářského i magisterského studia a garantujeme doktorský studijní obor Hydrobiologie.


Výzkumné projekty a publikace


Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0