• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Extrémní vlny vzniklé telením ledovce významně transformují pobřežní oblasti Grónska

Extrémní vlny vzniklé telením ledovce významně transformují pobřežní oblasti Grónska

Analýza historických fotografií a mapových podkladů od roku 1929 odhalila výraznou transformaci pobřežní zóny v těsném sousedství grónského ledovce Eqip Sermia. Odlamování ker z čela ledovce (tzv. telení) způsobuje masivní vlny – často označované jako pseudo-tsunami. Čelo ledovce má v současné době průměrně 200 m na výšku. Vlny vzniklé odlomením části tohoto čela mohou při nárazu na břeh dosahovat až 12m výšky a mají značnou kinetickou energii. V posledních dvou dekádách dochází k významnému nárůstu intenzity telení a tím i zrychlené transformaci pobřeží. Je to přímým důsledkem zrychlení pohybu ledovce (až 20 m/den) a zrychleného přísunu hmoty ledu z akumulační části Grónského ledovcového štítu. 


Vzniklé vlny nejvíce působí ve dvou lokalitách, které jsou díky složení materiálu (nezpevněný sediment) nejvíce náchylné. Je to především bývalá boční moréna v levé části ledovcového čela, která se vlivem vln transformovala a progradovala rychlostí ca 1 m/rok a postupně uzavřela původní mořský záliv. 


Druhou lokalitou je sedimentární klif ca 4 km proti současnému čelu ledovce. Na něj dopadají vlny v podstatě přímo bez předchozí transformace v příbřežní části. Za posledních ca 40 let klif ustupoval v průměru 0.53 m/rok. Během terénního výzkumu (8. srpna 2023) byla zaznamenána jedna z těchto vln, která se přelila přes pláž a dosáhla do výše 5.5m na stěně klifu. Díky detailnímu mapování území s dronem před a těsně po události bylo možné kvantifikovat impakt takovéto vlny. Na pláži přilehlé ke klifu jsme identifikovali jednotlivé horninové bloky o průměrné velikosti 1.2 m2 (kolmý průmět na ortofotografii), které byly transportovány průměrně na vzdálenost 1.4 m. Největší zaznamenaná vzdálenost transportu byla 3.2 m u bloku s průměrem 1.39 m. Jde vůbec o první publikovaný příklad kvantifikace erozních následků těchto extrémních vln vzniklých telením ledovce. 


Extrémní vlny spojené s ledovcovou činností mají značnou erozní sílu a potenciál významně transformovat pobřežní oblasti, které jsou často důležité díky umístění dopravní infrastruktury a sídel. Se současnou akcelerací pohybu ledovců v okrajových částech Grónského ledovcového štítu (a navazující akcelerací telení) lze očekávat i zvýšenou intenzitu zdokumentovaných procesů.


Na studii vedené kolegy z Univerzity ve Wroclawi (Alfred Jahn Cold Regions Research Centre) spolupracovali Jan Kavan (Centrum Polární Ekologie) a Milan Novák (Katedra Informatiky) z Jihočeské univerzity. Podíleli se na terénním mapování, zpracování dronových dat a jejich interpretaci.

Oskar Kostrzewa, Małgorzata Szczypińska, Jan Kavan, Krzysztof Senderak, Milan Novák, Mateusz C. Strzelecki (2024): A Boulder Beach Formed by Waves From a Calving Glacier Revisited: Multidecadal Tsunami–Controlled Coastal Changes in Front of Eqip Sermia, West Greenland. Permafrost and Periglacial Processes. https://doi.org/10.1002/ppp.2235 

Kontakt: Mgr. Jan Kavan, Ph.D. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Obr. 1: Bývalá boční moréna transformovaná extrémními vlnami do současné podoby kosy; vlevo fjord a čelo ledovce Eqip Sermia, vpravo uzavřená laguna (foto Jan Kavan)

Obr. 2: Ledovec Eqip Sermia na západním pobřeží Grónska; vpravo pak vývoj čela ledovce od roku 1959, žluté rámečky v panelu E označují studovanou morénu (M) a pláž (B)

Obr. 3: Čelo ledovce Eqip Sermia a výrazná "ice-mélange" vzniklá častým telením ledovce (foto Jan Kavan)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0