Vstupní požadavky

Vyplněná a zaslaná písemná přihláška

K přihlášce musí uchazeč přiložit veškeré níže zmíněné dokumenty a kopii dokladu o zaplacení poplatku za přijímací řízení.
Termíny pro zaslání přihlášek naleznete v sekci Přihláška.

Souhlas školitele

Uchazeč si najde již před přihlášením ke studiu potenciálního školitele, jehož nabízená témata disertační práce ho zajímají, a přihlášku podá až po souhlasu dotyčného pracovníka s vedením práce.

Doložení předchozího vzdělání

Přihlásit se mohou absolventi pětiletého vysokoškolského studia na přírodovědeckých nebo oborově blízkých fakultách.
Musí doložit kopii VŠ diplomu/-ů a údaje o náplni absolvovaného studia (fotokopie Výkazu o studiu nebo diploma supplement).
Zahraniční uchazeči k přihlášce povinně přiloží doporučení své osoby od dvou akademických pracovníků (jiných než nastávající školitel) a ověřenou kopii VŠ diplomu/-ů (nebo odpovídajících dokumentů od zahraniční vysoké školy) a diploma supplement (nebo dokument o uznání předchozího VŠ vzdělání magisterského typu českými úřady).

Životopis

Uchazeč k přihlášce musí přiložit i podrobný životopis.

Návrh projektu disertační práce

Minimálně týden před stanoveným termínem přijímací zkoušky musí uchazeč zaslat předsedovi oborové rady elektronicky návrh projektu disertační práce připravený ve spolupráci s budoucím školitelem.

Přijímací řízení

Přijímací řízení se koná před komisí jmenovanou děkanem PřF. Uchazeč musí prokázat předpoklady ke studijní přípravě na soustavnou vědeckou nebo náročnou řídící práci a tyto doložit dosavadními studijními výsledky, diplomovou prací, případnou publikační činností a konkrétní představou o zaměření doktorského studia a doktorské disertační práce.
Součástí pohovoru může být i ověření znalosti anglického jazyka. 
Zahraniční uchazeči mohou přijímací pohovor, který proběhne ve stejném termínu jako pohovor s ostatními uchazeči do daného studijního programu, absolvovat prostřednictvím SKYPE. 

Podrobnější informace pro tento akademický rok naleznete zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0