Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů


Semináře katedry se konají vždy od 13:00 hod. (do 14:30) v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2022 (letní semestr):
- v závorce pod přednášejícím je uveden školitel

Datum

Přednášející
(školitel)

Téma

24.2.

Tereza Křečková
(Marie Jalovecká)

Pilotní analýza kalcium-dependentních proteinkináz prvoka Babesia divergens. [in Czech]

10.3.

Anežka Santolíková
(Astrid Holzer)

Parasitic cnidarians: comparative genomics and host-parasite interaction of unexplored lineages. [in English]

24.3.

Natálie Furiková
(Václav Hypša)

Eva Myšková
(Oleg Ditrich)

Porovnání genomických evolučních změn a metabolické kapacity symbiotických bakterií rodu Legionella u vší. [in Czech]

Diagnostics of intestinal parasites of Arctic fox (Vulpes lagopus) and mammals introduced to the Arctic. [in English]

31.3.

Jan Kamiš
(Jana Kvičerová)

Jana Říhová
(Václav Hypša)

Hlodavci jako rezervoár hantavirů.
[in Czech, slides in English]

Genome evolution of endosymbionts in lice. [in English]

7.4.

Hana Vargová
(Eva Nováková)

Natália Filová
(Eva Nováková)

Diversity of Trypanosoma cruzi lines in natural vectors of the genus Triatoma in the southern USA. [in Czech]

Convergencies in microbiomes of ticks, kissing bugs and assassins. [in Czech]

21.4.

doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc.

Kteří paraziti zajímají českou veřejnost a co o nich chtějí vědět? (zkušenosti s provozováním poradny "Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript."). [in Czech]

28.4.

MUDr. Dagmar Šrejberová
(soukromá mikrobiologická laboratoř v Ústí nad Labem)

Příběh obyčejného mikrobiologa - parazitologa. [in Czech]

5.5.

Tereza Křečková
(Marie Jalovecká)

Petra Kundid
(Miroslava Soldánová)

Masoud Nazarizadeh
(Jan Štefka)

Pilotní analýza kalcium-dependentních proteinkináz prvoka Babesia divergens. [in Czech]

Transmission strategies and environmental factors shaping communities of trematode larvae in freshwater snails. [in English]

Genome-wide SNP data reveals the evolutionary history of Ligula species complex (Cestoda: Diphyllobothriidae). [in English]

12.5.

Monika Bürgerová
(Ivan Fiala)

Hana Tykalová
(Libor Grubhoffer)

Biodiversity of myxozoan parasites in Římov Reservoir determined by environmental DNA analysis. [in Czech, slides in English]

Integrative RNA profiling of TBEV-infected neurons and astrocytes reveals potential pathogenic effectors. [in English]

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0