Katedra chemie

Pro studenty

Bakalářské programy

Chemie (s navazujícími magisterskými programy Chemie životního prostředí a Biochemie)

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Bakalářský studijní program Chemie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je koncipován tak, aby poskytl absolventům základní přehled ze všech klasických chemických disciplín - anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, analytické chemie a biochemie. Tyto předměty jsou vyučovány ve dvousemestrálních kurzech, kromě přednášek obsahují i teoretická cvičení a praktická laboratorní cvičení. Vedle těchto základních předmětů absolvují studenti i další nezbytné předměty jako je obecná chemie, chemické výpočty a názvosloví, chemická informatika, metody chemického výzkumu, matematika, fyzika.

Absolvent tohoto bakalářského studia by měl být dostatečně teoreticky i prakticky vzdělán ve všech chemických disciplínách, jeho bezprostřední kontakt s dalšími přírodovědnými disciplínami pěstovanými na PřF JU by měl jeho osobnost ještě dále rozvíjet.

V rámci volitelných předmětů se student může zaměřit na předměty chemické nebo volit předměty v biologických, fyzikálních, matematických či informatických oborech a získat tak širší mezioborové vzdělání. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik.

Biologická chemie/Biological Chemistry v anglickém jazyce zajišťovaná Přírodovědeckou fakultou JU a Johannes Kepler University v rakouském Linzi (s navazujícím magisterským programem Biological Chemistry)

Guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Frans Mulder (JKU)

Cross-borded program - Unviersity of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler Unviersity in Linz. Study in English only.

The joint Bachelor's degree program in Biological Chemistry is organized and supported by the Faculty of Engineering and Natural Sciences at the JKU Linz and the Faculty of Sciences at the University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.

The program focuses on competency skills and knowledge transfer in biological sciences, and also international experience and training as a chemist to pursue professional, scientific, and application-oriented careers. The program incorporates essential areas of chemistry crucial for overall knowledge in the field and also addresses an analysis of biological systems as well as areas of biology in which chemical procedures are crucial.
General education covers base knowledge in areas of inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, and physical chemistry. Compared to studies in “Technical Chemistry”, this program provides concentrated, in-depth instruction in areas of biological chemistry and biology.

The Bachelor Curriculum of Biological Chemistry consists of Biochemistry, Mathematics, and Physics, Biology, Analytical Chemistry, General and Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Informatics, Communications and Ethics, Physical Chemistry, Elective subjects, Molecular Biology.

The program is conducted entirely in English - B2 level is required for admission. Non-natively English-speaking participants must attend the courses titled “English for Chemists". Participants with proof of proficient knowledge of English need not take these courses (recognition process required). For them, we recommend alternative language courses, e.g., in Czech. The curriculum has been designed so that students spend ca. 50 % of the program studying at each university.

Applicants must prove at least three years of chemistry and three years of mathematics during their secondary school studies; otherwise, an entrance test from basics of chemistry and mathematics will be required.

A fee for studying at FSc USB in a foreign language is 500 CZK (or 20 EURO), as stated in the Provision of the Dean No. 83. Za studium v cizím jazyce se na PřF JU platí poplatek 500 Kč (anebo 20 EURO) za rok, viz Opatření děkanky D83.

Potential Career Opportunities
The academic degree qualifies graduates to pursue careers as project and research assistants or laboratory managers in the field of Life Sciences. The international nature of the program, combined with English as the main language of instruction, particularly qualifies graduates for professions in multinational environments (such as EU institutions and internationally active business and corporations).

Program of Study: Bachelor's Degree in Biological Chemistry
Degree Awarded: Bachelor of Science (BSc) of the JKU Linz and a Bachelor's degree (Bc) awarded by the University of Southern Bohmemia
Program Length: 6 Semesters

ENTER BOOK
a helpful booklet on how to wurvive the first year in Linz, wrote by the first studednts of the study program.

Students are supported by various stipends from USB and JKU during their studies - the Dept. of Study Affairs will provide more information. Further possibilities fo stipends for students outside Austria.

First graduates of the Biological Chemistry program.

Bachelor and Master theses

The requirements for theses is very different at JKU and USB, especially for bachelor thesis. please, read the information on theses writing and number of submitted copies!

Contacts

Facebook group of Biological Chemistry students

University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69

A - 4040 Linz

Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 249
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Jindřiška Trefná jtrefna (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 224

Dr. Ján Štěrba
e-mail: sterbaj (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 220

Univ.-Prof. Frans Mulder
e-mail: frans.mulder (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 9300

Dr. Adriana Rathner

e-mail: adriana.rathner (at) jku.at

https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at

Chemie pro vzdělávání (s navazujícím studiem Učitelství chemie pro střední školy)

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Obor Chemie pro vzdělávání je bakalářským stupněm v přípravě učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují i druhý aprobační obor, který studují současně s chemií. V rámci PřF JU se mohou hlásit na kombinace chemie s biologií, fyzikou, matematikou a informatikou. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik + druhý obor a může pokračovat ve studiu učitelství pro střední školy, nebo v některém interdisciplinárním magisterském studijním programu, jako je např. biochemie, biofyzika, molekulární biologie, fyziologie a podobně v závislosti na volbě druhého oboru.

 

Magisterské programy

Chemie životního prostředí

Garant: doc. RNDr. Šárka Klementová, CSc.

Navazující magisterský program Chemie, obor Chemie životního prostředí, je koncipován tak, aby poskytl studentům s chemickým bakalářským vzděláním vyšší specializované vzdělání v oblastech chemie souvisejících s životním prostředím. Důraz je kladen nejen na získání teoretických znalostí v této rozsáhlé vědní disciplíně ale též na ovládnutí praktických experimentálních zkušeností, kčemuž má sloužit i poměrně rozsáhlá a kreditově vysoce ohodnocená diplomová práce.

Biochemie

Garant: prof. RNDr. ŠIvana Kutá Smatanová Ph.D.

Navazující magisterský program Chemie, obor Biochemie je připraven tak, aby poskytnul studentům bakalářských oborů s chemickým zaměřením možnost vyššího specializovaného vzdělávání v oblasti biochemie.


 Studijní obor je koncipován tak, aby připravil odborníky zejména pro práci v biochemických a biotechnologických laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost. Studenti získají potřebné základní poznatky z pokročilých biochemických disciplín včetně praktických zkušeností s moderními instrumentálními metodami a laboratorními postupy. Absolventi získají potřebné znalosti pro samostatnou odbornou a výzkumnou práci v oblastech chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí. Samostatná pozornost bude věnovaná rovněž rozvoji komunikačních schopností a prezentace včetně potřebné jazykové přípravy. Absolventi studia budou schopni pracovat samostatně jako odborní pracovníci na dílčích výzkumných projektech, předpokládá se jejich uplatnění také ve vysoce kompetitivním prostředí mezinárodního výzkumu a vývoje, v biotechnologických výrobách, v případě zájmu mohou pokračovat v dalším studiu v rámci doktorských studijních programů.

S ohledem k zaměření výzkumných programů a personálnímu zastoupení v unikátní badatelsko-vzdělávací základně Přírodovědecké fakulty a Biologického centra AV ČR (působí zde více než 40 vysokoškolsky vzdělaných odborníků z různých oborů chemie včetně biochemie, fyziky/biofyziky, molekulární biologie v příznivé věkové kategorii do 45 let) doplní navazující magisterský studijní obor Biochemie zcela přirozeně již existující obory na PřF JU.

Biologická chemie/Biological Chemistry v anglickém jazyce zajišťovaná Přírodovědeckou fakultou JU a Johannes Kepler University v rakouském Linzi

Guarantors: prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JU); prof. Frans Mulder (JKU)

Cross-borded program - Unviersity of South Bohemia in České Budějovice and Johannes Kepler Unviersity in Linz. Study in English only.

The joint Bachelor's degree program in Biological Chemistry is organized and supported by the Faculty of Engineering and Natural Sciences at the JKU Linz and the Faculty of Sciences at the University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic.

The primary goal of the study program is to provide state-of-the-art education that encompasses molecular and cellular biology, biochemistry, and biophysics. The program represents an alternative extension of modern molecular, cellular and structural biology towards biochemistry, bio-organic chemistry, and biophysics.

The length of the study is 2.5 years (5 semesters). The first year of master's study takes place in Linz and involves the study of chemistry, structural biochemistry, and biophysical chemistry. The second year of instruction focuses on structural, molecular, and systems biology. Instruction takes place in Ceske Budejovice. During the fifth and final semester, students may choose at which university they wish to complete their studies.

A fee for studying at FSc USB in a foreign language is 500 CZK (or 20 EURO), as stated in the Provision of the Dean No. 83. Za studium v cizím jazyce se na PřF JU platí poplatek 500 Kč (anebo 20 EURO) za rok, viz Opatření děkanky D83.

The program is conducted entirely in English. Applicants from study programs other than Bachelor Biological Chemistry and other universities must provide a sufficient TOEFL score or pass an exam (see below).

The emphasis during the study is laid on modern forms of study focused on practical instruction with the use of modern information technology. A significant portion of the study program consists of practical training, praxis in research laboratories, and involvement in research projects.

Successful completion of the master's degree program will open the door to continuing on to doctoral studies in biochemistry, molecular biology, biophysics, or bioorganic chemistry. Graduates of the cross-border Biological Chemistry study program will receive a professional qualification at the frontier of modern chemistry and biology. This will clear the path for a wide range of employment positions at institutions undertaking basic and applied research and development, in chemical and biological laboratories, at biotechnology firms, universities, institutes of the Academy of Sciences, and private companies. Excellent knowledge of the English language will prepare graduates of this attractive discipline for involvement in international research teams or work abroad.

ENTER BOOK
a helpful booklet on how to survive the first year in Linz, written by the first students of the study program.

Admission

Admission to the study program is based primarily on the applicant's academic credentials and his/her knowledge of biology/chemistry/biophysics and the English language. Admission is granted without regard to sex, age, religion, race, color, national origin, sexual orientation, or marital status. The master’s “Biological Chemistry” study program welcomes qualified candidates for transfer admission from accredited universities with a completed bachelor's degree in molecular and cellular biology, chemistry, biochemistry, biophysics, or related fields showing substantial knowledge of biology and chemistry comparable to graduates of our bachelor Biological Chemistry program.

An official TOEFL level of at least B2 (SERR) will be required. The candidates without this TOEFL level will have to pass the internal English test at the Faculty of Science, University of South Bohemia (FS USB).

A) Students who successfully graduated in the bachelor program Biological Chemistry from USB and JKU are admitted to the master's program automatically.

B) Applicants for masters program Biological Chemistry from other programs or universities

Applicants with sufficient background in chemistry and biology will have to pass a written exam composed of three parts:

  • Biochemistry
  • Molecular Biology
  • General, Organic, and Analytical Chemistry.

Tuition fee
According to the guidelines of the Ministry of Education of the Czech Republic, students are required to pay a tuition fee. The tuition fee reflects extra administration and operational costs connected with running the study program in a foreign language (estimated to be around 10 EUR per student). The precise amount will be declared by the dean of the Faculty of Science at the beginning of each calendar year, in accordance with the Study and Exam Guidelines of the University of South Bohemia in České Budějovice.

Students are supported by various stipends from USB and JKU during their studies - the Dept. of Study Affairs will provide more information. Further possibilities fo stipends for students outside Austria.

Requirements for successful completion of studies
The requirements follow the Internal guidelines of the University of South Bohemia in České Budějovice. Further requirements are specified in the Internal guidelines of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice. To complete the master’s study program in Biological Chemistry, four basic requirements have to be fulfilled. The student has to pass all required exams and acquire a sufficient amount of credits (≥ 150). The student is also required to defend a master's thesis and subsequently pass a final oral exam.

Bachelor and Master theses

The requirements for theses is very different at JKU and USB, especially for the bachelor thesis. please, read the information on theses writing!

Contacts

Facebook group of Biological Chemistry students

University of South Bohemia in České Budějovice
Faculty of Science

Branišovská 31
CZ

370 05 České Budějovice

Czech Republic

Johannes Kepler University Linz
Faculty of Engineering and Natural Sciences

Altenbergerstr. 69

A - 4040 Linz

Austria

Student Services Departments:

 

Tel.: +420 387 772 249
e-mail: studijni (at) prf.jcu.cz

Jindřiška Trefná jtrefna (at) prf.jcu.cz

Tel.: +43 732 2468 1312
e-mail: lss (at) jku.at

Guarantees:

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
e-mail: vacha (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 224

Dr. Ján Štěrba
e-mail: sterbaj (at) jcu.cz
Tel.: +420 387 776 220

Univ.-Prof. Frans Mulder
e-mail: frans.mulder (at) jku.at
Tel.: +43 732 2468 9300

Dr. Adriana Rathner

e-mail: adriana.rathner (at) jku.at

https://uch.prf.jcu.cz www.biologicalchemistry.jku.at

Učitelství chemie pro střední školy

Garant: doc. RNDr. Martin Kabeláč, Ph.D.

Magisterský studijní obor Učitelství chemie pro střední školy navazuje na bakalářský obor Chemie pro vzdělávání a uzavírá přípravu učitelů pro střední školy. Studenti si vedle chemie zapisují druhý aprobační obor podle svého zaměření z bakalářského stupně studia. Absolvent je vzdělán jako učitelchemie pro střední školy s možnou druhou aprobací.

 

Doktorské programy

Biochemie / Biochemistry

Garant: prof. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D.

Kontakt: tel. 387 776 234; e-mail: kuta (at) prf.jcu.cz

Studium možné v českém i anglickém jazyce.

Pozor! A fee for studying at FSc USB in a foreign language is 500 CZK (or 20 EURO), as stated in the Provision of the Dean No. 83. Za studium v cizím jazyce se na PřF JU platí poplatek 500 Kč (anebo 20 EURO) za rok, viz Opatření děkanky D83.

Charakteristika: Studijní obor Biochemie je zaměřen na přípravu kvalifikovaných vědeckých pracovníků s nejvyšším stupněm vzdělání pro práci ve všech oborech biochemie, která v dnešní době představuje multidisciplinární obor zahrnující vědy chemické, biologické a fyzikální. Absolventi programu - budoucí vedoucí pracovníci s vědeckými předpoklady pro práci v biochemických a biotechnologických laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost - získají teoretické znalosti z oblasti funkční a strukturní biochemie a také praktické dovednosti zahrnující použití různých metodologických postupů a využití mnoha moderních instrumentálních metod při studiu struktury a funkce živých organizmů na molekulární úrovni. Skladba, rozmanitost a velké množství různých výzkumných projektů řešených na pracovištích zajišťujících výuku v programu poskytuje řadu možností pro zaměření studentů individuálním směrem podle jejich zájmů a možností. Studenti navážou na získané poznatky z biochemických disciplín a rozšíří si praktické zkušenosti o další pokročilé laboratorní postupy a moderní instrumentální metody analytické/biofyzikální chemie pro studium molekul a komplexů v biologických systémech. Získají pokročilé znalosti ze studia molekulárních mechanismů metabolických procesů probíhajících v roztocích, biologických membránách a živých organizmech s využitím různých typů biochemických analýz a použití různých biofyzikálních metod. Základní biochemické pojmy budou diskutovány v návaznosti na novinky v současném výzkumu a také budou probírány paralelní témata zahrnující strukturu a funkci významných biologických molekul a biochemické funkce společné všem oblastem života a humánní medicíny. Pozornost bude věnována také moderním technikám molekulární a buněčné biologie v rozsahu, který umožní absolventům doktorského programu samostatně pracovat s biologickým materiálem a využívat přitom odpovídajících technik analytické a preparativní biochemie a molekulární biologie.

Požadavky na uchazeče: Ukončené magisterské nebo inženýrské vzdělání biologického, chemického nebo biochemického zaměření.

Okruhy témat doktorských prací:

Krystalizace a proteinová krystalografie s cílem určit struktury proteinů pomocí rentgenové difrakční analýzy. Znalost detailní struktury proteinů je zásadní pro pochopení jejich funkce. Studenti se zabývají celým procesem vedoucím k určení struktury proteinu od izolace a purifikace proteinu pomocí molekulárně biologických a biochemických metod, přes vlastní přípravu krystalů až po rentgenovou strukturní analýzu.
Kontaktní osoba: prof. Ivana Kutá Smatanová (kuta (at) prf.jcu.cz)

Modelování interakcí mezi biomolekulami a složitými biologickými systémy. Studenti pracují s výpočetními metodami pro modelování biologických systémů a zabývají se především analýzou dynamických změn v těchto systémech. Studenti pomocí tzv. molekulárního modelování studují vztah mezi strukturou a funkcí proteinů. Výsledky teoretických přístupů jsou následně srovnávány s experimentálními daty.
Kontaktní osoba: dr. Michal Kutý (kuty (at) prf.jcu.cz)

Studium mechanismu a dynamiky makrokomplexů. Studenti budou pomocí biofyzikálních a strukturních metod a jejich aplikací zkoumat mechanismus skládání a fungování velkých makromolekulárních komplexů jako jsou anténní komplexy fotosyntetických pigmentů, roli RNA v replikaci a skládání virů a v regulaci buněčných pochodů, mechanismus rekombinace v leukocytech a jak může způsobovat některé druhy leukemie, mechanismus přestavby chromatinu a fungování membránových komplexů v bakteriích.
Kontaktní osoba: dr. Roman Tůma (rtuma (at) prf.jcu.cz)

Hlavním cílem projektu bude objasnit souvislosti mezi experimentálními a výpočtovými studiemi hexamerní virové RNA helikasy P4 z bactreriofágu Phi8 (Phi8P4). Pro splnění tohoto cíle budou studovány struktury s vysokým rozlišením pro ATP/ADP a analogové přechodové stavy pomocí rentgenové krystalografie, hmotnostní spektrometrie spojené s metodou výměny vodíku za deuterium, jednomolekulární fluorescenční spektroskopií společně s klasickou molekulární dynamikou (MD), ab initio MD a QM/MM výpočty.
Kontaktní osoba: dr. Zdeněk Franta (zfranta (at) prf.jcu.cz), dr. Filip Dyčka (fdycka (at) prf.jcu.cz), dr. Tomáš Fessl (fessl (at) prf.jcu.cz), dr. David Řeha (reha (at) nh.cas.cz)

Molekulární mechanismy infekce u klíšťaty přenášených patogenů. Zkoumány jsou procesy probíhající v infikovaných buňkách savčího hostitele i klíštěcího přenašeče (vektora) klíšťaty přenášených patogenů - viru klíšťové encefalitidy a bakterií Lymské boreliozy Borrelia burgdorferi sensu lato. Využívány jsou kromě metod molekulární biologie a biochemie také hmotnostní spektrometrie, next generation seuqencing (transkriptomika, genomika, epigenetika), fluorescenční a elektronová mikroskopie. Struktury proteinů jsou zkoumány ve spolupráci s The Austro-Czech RERI-uasb NMR Center na JKU v Linzi (za JU výzkum zajišťují Mgr. Libor Hejduk a Prof. Norbert Müller).

Kontaktní osoba:Dr. Ján Štěrba (sterbaj (at) prf.jcu.cz), Dr. Martin Selinger (selinm01 (at) prf.jcu.cz), Prof. Norbert Müller (nmuller (at) prf.jcu.cz), Dr. Ryan Rego (rrego (at) prf.jcu.cz)

Elektronová mikroskopie (EM) a mikroskopie atomárních sil (AFM). V EM studenti využívají technicky náročné metody, které umožňují lokalizaci jednotlivých komponent v buněčné ultrastruktuře či povrchové morfologii vzorku. Zabývají se 3D rekonstrukcí studovaných objektů a součástí studia je rovněž příprava biologických preparátů pro elektronovou a korelativní mikroskopii. AFM umožňuje detailní zobrazení povrchu a elastických vlastností živých buněk, biologických membrán, proteinů a jejich komplexů, peptidů, polynukleotidových řetězců, organických polymerů a sloučenin a to jak v plynné tak kapalné fázi. Tento typ mikroskopie také slouží k měření sil působících mezi všemi výše zmíněnými objekty až na úroveň studia nekovalentních vazeb vznikajících mezi jednotlivými molekulami.
Kontaktní osoby: ing. Jana Nebesářová (nebe (at) paru.cas.cz), ing. Zdenko Gardian (zdenogardian (at) gmail.com), dr. David Kaftan (dkaftan (at) prf.jcu.cz)

Analýza struktury a funkce pigmentů a pigment-proteinových komplexů z fotosyntetických organismů. Účinnost fotosyntetických procesů v rostlinách, řasách i bakteriích závisí na souhře proteinů, pigmentů a enzymů. Studenti se zabývají analýzou fotosyntetického aparátu od úrovně pigmentů až po fotosyntetickou membránu. Pro pochopení funkce jednotlivých složek i celé fotosyntetické membrány jsou používány biochemické, biofyzikální a bioinformatické metody.
Kontaktní osoba: Dr. Radek Litvín (rlitvin (at) prf.jcu.cz)

Studium ultrarychlých dějů v molekulách a proteinech pomocí femtosekundové laserové spektroskopie. Studenti se zabývají studiem excitovaných stavů molekul, především fotosyntetických pigmentů, řeší problémy spojené s přenosem energie a/nebo náboje v syntetických i přírodních systémech, např. fotosyntetických proteinech.
Kontaktní osoba: prof. Tomáš Polívka (tpolivka (at) jcu.cz)

Studium spektroskopických vlastností molekul a proteinů pomocí spektroskopie jednotlivých molekul. Díky unikátní kombinaci mikroskopie a laserové spektroskopie tato metoda umožňuje zkoumat vlastnosti jednotlivých proteinových komplexů a odhalit specifické detaily, které při standardním měření zůstávají skryty díky průměrování přes velké množství molekul/proteinů.
Kontaktní osoba: prof. František Vácha (vacha (at) jcu.cz)

Studium role lipidového metabolismu v imunitní odpovědi u D. melanogaster a role genu Impl2  během imunitní odpovědi u D. melanogaster. Studenti pomocí molekulárně biologických a biochemických metod studují metabolismus D. melanogaster.
Kontaktní osoba: dr. Adam Bajgar (BajgarAdam (at) seznam.cz)

Informace ke studiu

Pravidla a doporučení k psaní kvalifikačních prací

Kvalifikační práce se na PřF JU odevzdávají již jen elektronicky (opatření studijního proděkana P5).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pokud váš školitel požádá o pozdržení zveřejnění vaší práce (maximálně na tři roky) - musíte odevzdat jeden vytištěný výtisk, který bude zaslán na MŠMT.

Závazná pravidla pro psaní prací na Katedře chemie

Důležitá doporučení pro vypracovávání bakalářských a magisterských prací

Pravidla pro použití univerzitního a fakultního loga v kvalifikačních pracích

Zadávací protokoly bakalářských a magisterských prací

Zadávací protokol bakalářské a magisterské práce. Zadávací protokol je potřebné vyplnit, podepsat příslušnými osobami a odevzdat na studijní oddělení po začatí práce u školitele. Většiinou je zadávací protokol připraven pro studenta školitelem.

Připravili  jsme pro vás pomůcku k vyplnění zadávacího protokolu (v AJ):

Nabídka témat
Na této stránce je možné získat přehled o vypisovaných tématech diplomových prací na Katedře chemie jak v oborech chemických tak i v dalších příbuzvých oborech. Díky vhodným podmínkám pro výzkum jsou výsledkem magisterských ale i bakalářských prací na našem ústavu nezřídka vědecké publikace. Pokud máte zájem o určité téma, kontaktujte přímo uvedeného školitele.

Příklady témat možných bakalářských a magisterských diplomových prací nebo doktorských disertačních prací

V případě zájmu se obracejte přímo na uvedené pracovníky a s nimi si domluvte konkrétní podmínky.

Pro schválení zadání kvalifikační práce kontaktujte Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. katedry. Pro schválení musíte přinést vyplněné Zadání bakalářské/magisterské práce.

Téma Na koho se obrátit
Glykomický a glykoproteomický profil tkání klíšťat a jiných krevsajících členovců Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Analýza N-glykosylačních míst u proteinů krevsajících členovců (bioinformatika) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Glykosidázová aktivita v semenných tekutinách ryb Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
NMR structural studies on proteins of tick-borne pathogens

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. & Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (with the help of the Austro-Czech RERI-uasb NMR Center, JKU, Linz)

Elektronová mikroskopie fotosyntetických membrán a proteinových komplexů Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Role karotenoidů v ochraně fotosyntetických proteinů před tripletními stavy chlorofylu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Molekuly chlorofylu jsou v autotrofních organismech vždy asociovány s karotenoidy. Funkcí fotosyntetických karotenoidů je jak rozšíření spektrálního okna pro sběr energie tak i ochrana organismu před kyslíkovými radikály, které jsou jinak nechráněným chlorofylem účinně generovány. Vlastnosti této ochranné funkce nejsou zřejmé zejména v případě systémů s 'nestandardními' karotenoidy jako mají některé eukaryotní řasy. V práci budou studovány jak přírodní komplexy, tak syntetické modelové systémy.

 
Struktura pigment-proteinových komplexů fotosyntetických membrán a jejich funkce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Světlosběrné komplexy jsou pravděpodobně nejdynamičtější součástí fotosyntetických membrán. Pigmenty pro sběr světelné energie jsou drženy proteinovou kostrou v přesných polohách a ve vysoké hustotě (až 0.5 M). Ačkoliv chybné postavení pigmentů může být pro fotosyntetický organismus smrtící, existuje mnoho variant kombinací druhů chlorofylů i karotenoidů. Klíčovou roli ve funkci výsledného komplexu má pak právě proteinový skelet, který lze zkoumat z bioinformatického nebo biochemického pohledu. Zaměřením práce může být jak teoretická analýza vlastností proteinů a srovnání s experimentem tak i sledování dynamiky fotosyntetické membrány v krátkém ( minuty) či dlouhém (dny a týdny) časovém horizontu.

 

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0