Doktorské studijní programy

Aplikovaná fyzika 

Doktorský studijní program Aplikovaná fyzika je zaměřen na přípravu kvalifikovaných pracovníků, s pokročilým fyzikálním vzděláním, kteří dokáží řešit rozsáhlé spektrum problémů na pomezí vědecké a technické praxe. Studenti si v rámci svého studia mohou vybrat vlastní odborné zaměření v oblasti experimentální fyziky a počítačového modelování a simulací...

Botanika

Studijní obor poskytuje školení studentů ve všech základních botanických disciplínách zahrnujících problematiku nižších i vyšších rostlin, případně hub a lišejníků. Systematická témata se zabývají mikroevolučními procesy (zejména studium hybridizace, polyploidní a kryptické speciace), ekologickou diferenciací populací a fylogeografií cévnatých rostlin...

Biofyzika

Studijní obor biofyzika je zaměřen na vědeckou práci studentů v oblastech na hranicích fyziky, chemie a biologie. Studenti biofyziky se ve svých doktorských projektech zabývají především řešením problémů spadajících tematicky do biologie a/nebo chemie, a tyto problémy řeší pomocí fyzikálních metod. Nabízené doktorské projekty jsou jak teoretické tak experimentální,...

Biochemie

Studijní obor Biochemie je zaměřen na přípravu kvalifikovaných vědeckých pracovníků s nejvyšším stupněm vzdělání pro práci ve všech oborech biochemie, která v dnešní době představuje multidisciplinární obor zahrnující vědy chemické, biologické a fyzikální. Absolventi programu - budoucí vedoucí pracovníci s vědeckými předpoklady pro práci v...

Biologie ekosystémů a ekologie

Studijní program zajišťuje školení studentů v problematice a metodách současné ekologie, zaměřené především na mechanismy určující chování ekologických soustav. Jedná se o propojení živočišné a rostlinné ekologie, a to jak v terestrickém, tak akvatickém prostředí. Zvláště jsou studovány mezipopulační vztahy na všech...

Entomologie 

Studijní obor poskytuje školení studentů v základních entomologicky orientovaných disciplinách a jejich širším vědním základě zajištěné školiteli aktivně působícími v entomologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie hmyzu, a to jak v rovině obecné...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Integrativní biologie

Doktorský program Integrativní biologie sdružuje obory biologie, které využívají podobné metodické přístupy z oblastí molekulární a buněčné biologie, molekulární až orgánové fyziologie a biochemie, imunologie, infekční biologie, proteomiky, genetiky a genomiky, podpořené bioinformatikou a matematickým modelováním. 

Doktorský program pokrývá molekulárně buněčnou a vývojovou biologii a fyziologii na myších a hmyzích modelech, rostlinách i jednobuněčných organismech, molekulární fylogenetiku, evoluční cytogenetiku a molekulární integrativní fyziologii a imunologii s vybranými biomedicínskými problémy.

Spolupracující instituce: Biologické centrum AV ČR, v.v.i. - Entomologický ústav, Parazitologický ústav a Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice a Mikrobiologický ústav AV ČR Třeboň.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě se nacházíze na zkušebních internetových stránkách naší fakulty. Naše hlavní stránky jsou "prf.jcu.cz". Pokud Vás sem přesměroval nějaký odkaz z našich hlavních stránek, tak nám to prosím napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. abychom to opravili.

1

0